Tekst: Elisabeth Bakken: Treningen er en del av Norefjell Golfklubbs nysatsing på lokalmiljøet. Av klubbens snaue 1000 nåværende medlemmer, er flertallet fra Oslo-området. Det ønsker klubben en forandring på.

– Jeg ønsker å møte kjentfolk på golfbanen jeg, sier Trond Rune Bottolfs, som er det lokale styremedlemmet i klubben.
Gratis barnegolf

Kryllingen har tatt initiativet til barnegolfen som starter opp i morgen. Mellom klokken fem og syv kan barn og unge møte opp på golfbanen og få grunnleggende instruksjon i sporten. Klubben stiller med utstyr og har fem instruktører som stiller opp gratis for å gjennomføre tilbudet.

Og Bottolfs lover en fleksibel tolkning av hvem som regnes som ungdom.

– Om noen foreldre vil prøve seg og være med på opplegget vi har på fredager, er det helt greit. Vi ønsker oss nye medlemmer, og nekter ingen, lover han.
Stor kapasitet

Barnegolfen vil fortsette gjennom hele sommeren.

– Det kan bli et avbrekk ei uke eller to i forbindelse med ferieavvikling, men om mulig, skal vi unngå det, sier Bottolfs.

I tillegg arrangerer klubben kveldsgolf, onsdagsturnering og har damedag på fredager, alt myntet på potensielle golfere i nærmiljøet.

– Per i dag er det stort sett folk som kommer i helgene. Det betyr at vi har stor kapasitet til å ta imot lokale spillere på ukedagene, forteller Jon Berge, styreleder i Norefjell Golfklubb.
Senket terskel

Han forteller at også Norges Golfforbund er med på å senke terskelen for mennesker som ønsker å teste ut sporten. Tidligere krav til kleskode og etikette er borte, det samme er ordningen med å måtte ha grønt kort for å kunne spille.

Han tror kravet om å måtte bestå tester for å få dette kortet, holdt mange borte fra golfbanen. I stedet kreves nå kun deltakelse på et todagers kurs. Og Berge gleder seg over at det ser ut til å gi resultater.

– Vi ser faktisk at en god del lokale tidligere medlemmer kommer tilbake, i tillegg til noen nye.