Det melder BBC, som henviser til en fersk rapport fra «The Climate Coalition«, Storbritannias største gruppoe mennesker dedikert til å rette søkelyset mot klimaendringene. Gruppen, som totalt består av over 130 ulike organisasjoner, jobber med å vise sin kjærlighet til alle de tingene som er utsatt for klimaendringer, og setter press på politikere for å beskytte dem.

(Les rapporten i sin helhet her)

Deres nyeste rapport, «Game Changer – How climate change is impacting sports in the UK»,  forutser «avlyste fotballkamper, oversvømte cricketbaner og golfbaner som forsvinner i sjøen» innen utgangen av århundret.

Forsiden på Climate Coalitions ferske rapport, «Game Changer – How climate change is impacting sports in the UK»

Seks av de syv våteste registrerte årene noensinne i Storbritannia har kommet siden år 2000, og de siste årene har hele 27 prosent av det engelske landslagets hjemmekamper i cricket blitt amputert som følge av store nedbørsmengder.

– Klimaendringer påvirker allerede våre muligheter til å spille og se på de idrettene vi elsker, heter det i rapporten, som sier at ekstremvær er en av årsakene til fallende deltakelse og tapte inntekter i idretten.

I Storbritannia har det vært en 20 prosent nedgang i antall golfmedlemskap siden 2005, og ifølge The Guardian blir dette delvis tilskrevet stadig mer ustabilt vær.

Rapporten utgjør dyster lesing for golfspillere. Climate Coalition hevder at flere av Storbritannias mest berømte baner, deriblant St Andres og Royal Troon, står i fare for å bli oversvømt. Rapporten spår at «bare en liten økning i havnivået vil true verdens linksbaner før slutten av århundret».

Ifølge Chris Curnin, daglig leder i Montrose Golf Links – en av Skottlands eldste golfbaner – har havet kommet hele 70 meter nærmere deres golfbane i løpet av de siste 30 årene. Klimaendringene har tvunget klubben til å legge om flere av hullene på banen.

Golf blir mer rammet av klimaendringer enn de fleste andre idretter. Vi er vitne til forskjellige typer og timinger av sykdommer og utbrudd av ugress på banene, sier Steve Isaac, sjef for bærekraft i R&A, i rapporten.

Richard Windows i Sports Turf Research Institute (STRI) sier «det er et faktum av økende nedbør og ekstramvær fører til flere utfordringer for rekreasjonell golf.

Les også: Ekstremvær på Sørlandet: Bjaavann GK under vann 

Utfordringer også i Norge

Også i Norge merker golfklubbene utfordringer knyttet til det stadig mer ustabile været. Det sier Pål Melbye, anleggsansvarlig i Norges Golfforbund, til Norsk Golf. Han sier de raske væromslagene stiller stadig større krav til golfbanearbeiderne.

 En stor utfordring i Norge er at mange golfklubber ikke har nok banearbeidere parat på de mest kritiske tidspunktene på året

– Mange av golfbanene i Norge ble bygd på samme tid, og mange ble ikke bygd med dreneringssystemer som tok hensyn til de økte nedbørsmengdene. Men det er vanskelig å si hvor mye verre det har blitt. Den største utfordringen er de store endringene i både nedbør og temperaturer fra dag til dag. Det er blitt mer konsentret og villere vær. Dette truer ikke bare med å skade golfbanene, men også tilhørende fasiliteter, veier og stier.

– De plutselige endringene stiller krav til banemannskapene, som får kortere responstid. En stor utfordring i Norge er at mange golfklubber ikke har nok banearbeidere parat på de mest kritiske tidspunktene på året, sier Melbye.

I likhet med i Storbritannia har Norge hatt en jevn nedgang i antall medlemskap siden 2009. Melbye sier det er vanskelig å si noe som helst om hvor stor del av skylden været har hatt for at man ikke har klart å snu den negative trenden.

– Det er utallige faktorer som kan påvirke nedgangen i antall golfspillere. Jeg vet imidlertid at flere klubber er frustrert over hvordan mange golfspillere planlegger rundene sine basert på værmeldingene på yr.no. Når været veksler så raskt som det gjør, blir det også flere feilmeldinger. Det fører nok til store frustrasjoner for mange klubbledere, som mister trafikk på solfylte dager hvor det egentlig var varslet nedbør.