For et par uker siden pratet Norsk Golf med daglig leder Byneset GK, Terje Aasen, om norske golfklubbers rolle i kommunepolitikken. Klubben har blitt bevilget 300 000 kroner fra kommunens kulturfond for å arrangere Norwegian Challenge i august, og Aasen oppfordret flere norske klubber til å søke om midler fra sine kommuner.

– Golf har stor samfunnsmessig betydning. Det er en stor oppgave for forbundet å få politikerne på vår side, lød Aasens budskap. 

Det samme budskapet ble preket da startskuddet for årets Golfting gikk i Bergen i dag. Flere golfklubber utgjør sine respektive kommuners største idrettslag, uten at dette gjenspeiles i midler klubbene bevilges. 

Tilstedeværelse viktig

– Det er viktig å få politikere både på nasjonalt og regionalt nivå til å bry seg om det vi holder på med. Vi må være til stede på de politiske arenaene for å få gjennomslag. Vi jobber med å få politikerne til å innse hvilken enorm millardbesparelse for samfunnet golf er, sa forbundsstyrets Wenche Pedersen fra talerstolen til forsamlingen, bestående av 97 delegater fra over 70 norske golfklubber.

Hun mener det er viktig at golfens helsemessige effekter synliggjøres i media for å gjøre folk flest oppmerksomme på sportens helsemessige gevinster.

– Det er greit at avisene skriver om noe annet en lavkarbo-dietter. Vi synes dette her er veldig viktig å få frem, sier hun.

Asker Golfklubb er en av klubbene som har fått politikerne på gli. – Mye handler om direkte kontakt, forteller klubbens Per Bjørseth. Asker Golfklubb er kommunens nest største idrettslag, men har mottatt kun en brøkdel i midler fra kommunen sammenlignet med klubbens ytelser til lokalmiljøet. Bjørseth gikk rett til kommunens seksjonsleder Øyvind Moen, i stedet for å gå via kommunens idrettsråd. Her la han frem en oversikt over hva klubben tilfører kommunen sammenlignet med hva de fikk tilbake. Resultatet ble en oppfording fra Moen om å søke tilskudd fra kommunen.

Klubben fulgte oppfordringen, og vi fikk snart svar fra kommunen. Svaret ble at kommunen ikke hadde budsjettert for dette, men ble likevel innvilget 40 000 kroner. Nå ser Bjørseth lyst på 2012, og oppfordrer andre klubber til å gjøre som Asker.

– Han (politikeren journ. anm.) hadde nesten ingen kjennskap til hva klubben bidrar med, og kommunene lar heller slike saker skure og gå gjennom idrettsrådet. Han fikk et nytt inntrykk av klubben og den jobben vi gjør da jeg hadde pratet med ham, konkluderer Bjørseth.