Det kommer frem i en oversikt medieovervåkningsbyrået M-Brain har lagd på vegne av Norges Golfforbund. Under presenterer vi noen av nøkkeltallene fra rapporten. Nederst i artikkelen kan du også lese NGFs kommentarer til mediedekningen av golf i Norge.

Omtalemengde

M-Brain har registrert 3675 norske artikler med omtale av golfsporten i løpet av 2017. Det er en nedgang fra 4537 i 2016, noe som tilsvarer en nedgang på 19 prosent. M-Brain forklarer nedgangen i at det var svært mye omtale av norske golfere i anledning OL i Rio de Janeiro i fjor. 

På landsbasis var det særlig Tutta som fikk mye omtale i 2017, men Henrik Bjørnstads comeback, Tiger Woods sin arrestasjon etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og arrangørtabben under NM i matchspill fikk også mye oppmerksomhet.

Til tross for OL-dekningen i 2016 ble det skrevet enda flere artikler om golf i 2015 – totalt 4600. Dette skyldtes flere store saker som preget nyhetsbildet: NGF som vurderte å søke Solheim Cup, kontroversene med Tutta i Solheim Cup i Tyskland i september, Jason Kelly som ble norgesmester etter først å ha blitt frarøvet muligheten til å vinne etter en feil av arrangøren, samt Tuttas etterlengtede LPGA-seier i Canada.

Medietype og dekning

62 prosent av sakene som omtalte golfsporten i fjor, var på nett. Overvekten av nettomtale kan forklares med bred distribusjon av nyhetsbyråmeldinger, som ofte blir formidlet på nett, samt mye omtale på de nettbaserte golfkildene norskgolf.no og golferen.no.

Lokalmedier publiserte flest artikler om golfsporten med en andel på 59 prosent. Deretter fulgte kilder i kategorien «Annet» (ukeblader, fagpresse, kommunale nettsider o.l.) (20 prosent), og like bak kom riksdekkende kilder med 15 prosent av den totale dekningen. Regionale kilder utgjorde seks prosent av omtalen.

Av lokale og regionale medier ble golfsporten mest omtalt i Oslo og Akershus, Østfold og Vestfold. Nyhetsbyråmeldinger var godt representert i omtalen i disse fylkene, men det var også et stort innslag av omtale om lokale utøvere og klubber.

 

Disse skrev mest på papir

Blant de trykte mediene (sett bort fra magasinet Norsk Golf) var det Sarpsborg Arbeiderblad og Moss Avis som publiserte flest saker om golfsporten i 2017. Sarpsborg Arbeiderblad har mye egenprodusert golfjournalistikk, og golfklubbene Skjeberg og Borregaard, samt europatour-spiller Marianne Skarpnord fikk mye omtale. 

Faktisk skrev Sarpsborg Arbeiderblad dobbelt så mange saker om golf som VGs papirutgave og mer enn tre ganger så mange saker som Aftenposten (!) – Norges største papiravis.

Disse skrev mest på nett

Ser man bort fra spesialiserte golfmedier, var det overraskende nok Klassekampen som publiserte flest nettartikler om golf i 2017 med 70. Dette var imidlertid ikke egenprodusert journalistikk, men først og fremst nyhetsbyråmeldinger fra NTB.

Etter Klassekampen fulgte lokalavisene Harstad Tidende (57 artikler), Sunnmørsposten (55) og Sarpsborg Arbeiderblad (51) på de neste plassene.

VG.no, Dagbladet.no og Aftenposten.no, Norges tre største nettaviser, skrev bare henholdsvis 36, 49 og 38 saker om golf på nett i fjor. 

Golfforbundet: –Ikke urettferdig

Tom Rosenvinge, kommunikasjonssjef i Norges Golfforbund, sier han ikke er overrasket over tallene. Han sier medieomtalen i stor grad henger sammen med gode resultater i internasjonale turneringer – og først og fremst hvordan Suzann Pettersen gjør det. Og der var 2017 et begivenhetsfattig år.

Rosenvinge understreker at han ikke synes golfen i Norge får urettferdig lite omtale.

– Man får alltid den dekningen man fortjener. Såpass ærlige må vi være. Mange mener at ski og fotball får for mye oppmerksomhet, men det er ikke medias oppgave å reflektere verden. Media er opptatt av hva som gjenspeiler norsk kultur og hva norske sportsinteresserte er opptatt av. En 10.-plass i golf er nok uinteressant for folk flest. Den gemene norske leser er mer interessert i å lese om de som kjemper om gullmedaljer, sier Rosenvinge.

En 10.-plass i golf er nok uinteressant for folk flest. Den gemene norske leser er mer interessert i å lese om de som kjemper om gullmedaljer

– Hva med da fire norske damer skrev norsk golfhistorie da de kvalifiserte seg til europatouren i desember, men nesten ikke var nevnt dagen derpå i media?

– At damene som kvalifiserte til Ladies European Tour, ikke fikk mye omtale, handler ikke om at norske journalister ikke har kunnskap om eller ikke følger med på golf. Vi i golfen må stikke fingeren i jorden og innse at dersom noen har kvalifisert seg til å spille på en tour, som heller ikke er den beste touren i verden, er dessverre uinteressant for gjennomsnittsleseren i Norge. Nordmenn flest vil lese om vinnerne, og størrelsen på idretten er nok av sekundær betydning.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tom Rosenvinge er kommunikasjonsansvarlig i Norges Golfforbund. (Foto: NGF)

Én stjerne kan snu trenden

Rosenvinge, som sier at NGF ikke har sammenlignbare tall med mediedekningen av andre idretter, mener det er flere faktorer som gjør det utfordrende for golf å få omtale: I tillegg til at golf ikke er en viktig del av norsk kultur, konkurrerer de beste spillerne ofte på ugunstige tidspunkt og på andre siden av verden.

– Samtidig er det ikke mer enn én stjerne som skal til for å snu trenden og gjøre folk flest interessert i en sport, slår NGFs kommunikasjonssjef fast.

–  Se bare på Casper Ruud og hva han har gjort for tennisinteressen. Jeg er overbevist om at den dagen vi får en spiller som hevder seg høyt på europatouren, kommer vedkommende også til å få veldig mye pressedekning.

Vi er ikke like avhengig av media som vi var tidligere, for å få ut budskapet vårt

– Er det viktig for NGF at golf er mye synlig i media?

– Mediedekning er viktig for å få oppmerksomhet rundt sporten, men ikke like viktig som det var for noen år siden. Iallfall ikke som rekrutteringskanal. Vårt mål er flere og bedre golfere til Golf-Norge, og sosiale mediers inntog har gitt oss en enklere og raskere vei til målet. Vi er dermed ikke like avhengig av media som vi var tidligere, for å få ut budskapet vårt, sier Rosenvinge, som understreker at mediedekning har en annen viktig funksjon for golfen:

– Synlighet i media er viktig i forholdet til offentlige myndigheter, og også når vi bygger merkevaren golf overfor sponsorer og samarbeidspartnere. 

– Jobber NGF aktivt med å synliggjøre golf i media?

– Vi sitter ikke hver dag og jobber saker inn i media. Det har vi ikke kapasitet til. Men vi griper de mulighetene vi får, og vi forsøker å gjøre det vi kan for å synliggjøre gode historier. Vi prøver nok å pushe flere saker til media enn folk oppfatter. Pressemeldinger er ikke den eneste veien å gå, og det er mange måter å kontakte pressen på. 

Oppfordrer golfklubber til å være aktive

M-Brains oversikt over mediedekningen av golf i 2017 viser at lokalavisene skrev oftere om golf enn de riksdekkende avisene. Mediedekningen er i stor grad personavhengig, og hvis det er en golfspillende journalist ansatt i sportsredaksjonen, øker også sannsynligheten for at avisen skriver om golf betraktelig.

Et godt eksempel på dette er i Aftenposten, hvor deres golfinteresserte sportsjournalist Arne Hole pensjonerte seg i starten av 2017. Aftenposten publiserte 60 prosent færre saker om golf i 2017 sammenlignet med 2016.

Tom Rosenvinge i NGF sier det er noen tydelige fellesnevnere mellom golfklubbene som ofte er synlige i lokalavisen.

Norske klubber går glipp av drøssevis av god medieomtale hvert år

– Det de har til felles, er en aktiv holdning til media. Veien til omtale i lokalpressen er ikke så lang som mange tror. Det handler i stor grad om å være bevisst på sitt eget produkt, hva som gjør klubben unik, og å knytte kontakter med redaksjonen. Man skal ikke være redd for å selge inn seg selv. Golfklubber er ofte blant de største fritidstilbudene i kommunen og bidrar enormt til lokalmiljøet og folkehelsen. Norske klubber går glipp av drøssevis av god medieomtale hvert år.

Rosenvinge anbefaler klubber som ønsker mer omtale, å ha én person som jobber dedikert med å henvende seg til pressen. Det bør ikke være mer omfattende enn at vedkommende skriver en kort pressemelding eller tar en telefon i ny og ne, eller har ansvar for å sende interessante saker fra klubbens nettside til nærmeste avisredaksjon. Og vedkommende trenger ikke å være ansatt.

– Norske golfklubber har et kjempepotensial i medlemsmassen sin. Golf-Norge er i stor grad tuftet på dugnadsånd, og det er helt sikkert en eller flere medlemmer i klubben som har interesse for eller kjennskap til media. Det er mange flere måter å bidra på enn å rake bunkere og steke vafler, smiler Rosenvinge.