Tekst: Ann-Sophie Stene

Fire skoler – ett team. Det var hovedmottoet under årets kick off for golflinjen på WANG. Til sammen 25 elever fra skolene i Tønsberg, Fredrikstad, Stavanger og Oslo tok turen til Vestfold GK for å få den beste starten på høstsemesteret.

 

Nyttig å se synergieffektene

Årets kick off på Vestfold Golfklubb rommet tid til både foredrag, sosial mingling og spill for de ferske elevene. Fredrik Aukland, kjent som rektor på Wang Toppidrett Tønsberg og suksessrik langrennstrener, holdt motivasjonsforedraget ”Hvordan bli best”. Det handlet om hva som kreves for å bli en ener. Marte Wærsted Tandberg, ansvarlig for sportslig opplegg på golflinjen i Tønsberg sammen med Fredrik Due, understreket også nytten av relasjoner:

 

– Dagens kick off gir elevene positive innspill på flere områder. Alle fire skoler er representert, noe som gir dem muligheter til å bygge relasjoner med andre golftalenter. Wang er allsidig, og vi fokuserer sterkt på elevenes mulighet til å trekke erfaringer fra andre idretter – både fysisk og psykisk.

Økende interesse og venteliste på golflinjen

På Vestfold den 12. august, var det 9 elever som tilhørte WANG Toppidrett golf i Tønsberg. Deres treninger foregår på Nøtterøy Golfklubb i sommerhalvåret, og i Vestfold Golfhall om vinteren. Marte Wærsted Tandberg utdyper:

 

– De siste årene har det vært en generell økende interesse for golflinjen på WANG, og i 2013 har vi sågar hatt venteliste. Nøkkelen til suksess ligger i skolens sportslige ramme, der vi har tett oppfølging på alt fra det fysiske og mentale, til kosthold og teamfølelse. Helhetstankegangen og breddefokuset i undervisningsopplegget bidrar til at det er lettere for elevene å bli gode.

Samarbeid med NGF

De fire WANG Toppidrett-skolene er godkjente som toppidrettsgymnas av Olympiatoppen og NIF. De fleste av golfelevene kommer fra klubber i Østlandsområdet, og i tillegg til utvikling og terping av grunnleggende teori, tekniske ferdigheter og fysisk trening, avvikles treningsleire 3 uker hvert år. Sportssjef og trenere har også løpende dialog med landslagstrenere og Norges Golfforbund for å ivareta spilleroppfølging på landslag.