(Pressemelding NGF) I 2011 deltok rundt 30 ulike damespillere totalt i Norgescupturneringer. I turneringer med inntil 18 dameplasser var ingen startfelt fulle og plassene ble fordelt til herrene. Så langt i 2012 har henholdsvis 32 og 42 damer ønsket å spille de to første turneringene i øverste divisjon for golf i Norge. Det utgjør en tredobling fra 2011.

 

– Dette er svært gledelig og et resultat av et langsiktig arbeid for å øke rekrutteringsgrunnlaget i golf-Norge. Når det er sagt må vi ærlig innrømme at det kom overraskende på oss at oppslutningen øker så markant, sier Idrettssjef Frode Scheie i Norges Golfforbund.

 

– Det var ingen signaler på at fjorårets oppslutning skulle endres så drastisk da årets bestemmelser ble utarbeidet i vinter, fortsetter Scheie.

 

NGFs dilemma

Nøyaktig hvorfor interessen har eksplodert har NGF ikke noe eksakt svar på. Det var ingen signaler på at fjorårets oppslutning skulle endres så drastisk da årets bestemmelser ble utarbeidet i vinter, men Scheie påpeker at økningen i college-golfere har doblet seg de siste årene. Dette er en gruppe spillere som i liten grad har mulighet til å spille høstturneringene eller den første turneringen på Vestlandet. Nå jobbes det intensivt for å finne gode løsninger.

 

– Vi har hatt god og tett dialog med faggruppen for turnering og arrangørklubbene. Sammen er jeg sikker på at vi finner en løsning som de aller fleste skal bli fornøyd med, sier idrettssjefen.

 

NGF har allerede gitt klarsignal for at dameklassen på turneringene på Nøtterøy, Miklagard og Borre skal økes. Hvordan økningen gjøres vil idrettsavdelingen i NGF klargjøre før neste helgs turnering på Borregaard. Nå jobber NGF for å finne gode løsninger for at flest mulig skal få et turneringstilbud kommende helg da ”Sagaskipet”, den andre turneringen i Norgescup, arrangeres på Borregaard GKs nihullsbane. 

 

– Vi er opptatt av at både spillere og arrangører skal ha forutsigbarhet samtidig som kvalgrensen skal være rettferdig, sier spill og turneringskonsulent Øystein Tamburstuen i NGF som har analysert påmeldingene og rankinglistene.

 

NGFs dilemma er at den økte interessen innebærer at mange damer ikke har ranking verken fra i år eller i fjor. Ved å la alle damer med ranking delta innebærer det et startfelt på 26 damer. For å rettferdiggjøre en slik økning må NGF også ta med alle herrer med ranking, noe som innbærer at 94 spillere skulle være med.

 

– NGF mener at forutsetningene for turneringen på Borregaard er 78 spillere, inndelt som en vanlig Norgescup med 60 herrer og 18 damer, fortsetter Tamburstuen.

 

Et alternativ har vært å flytte dameklassen til en annen bane. NGFs utfordring blir likevel at det med spill i treballer ikke er mulig å sende ut mer enn absolutt maks 84 herrer, noe som gjør at dette uansett ikke vil være en fullgod løsning.

 

I samarbeid med Skjeberg og Borregaard har NGF derfor kommet frem til at Norgescupturneringen Sagaskipet spilles som regulert i arrangementsavtalen, som en vanlig Norgescup. 

 

Samtidig setter Skjeberg GK opp tidenes første Region Tour for damer. Denne turneringen får rundt 20 spillere i startfeltet og gir to kvalifiseringsplasser til Norgescup på Nøtterøy basert på tidligere varslede endringer i kategorisystemet som iverksettes før Nøtterøy-turneringen. 

 

Med denne løsningen får spillere som er kvalifisert for Norgescup spille i Norgescupturneringen, samtidig som Skjeberg trår til med et nytt alternativ for damer basert på den økte interessen.

 

– Vi håper trenden fortsetter, og at flere klubber ser på mulighet til å arrangere Region Tour-turneringer for damer i tilknytning til Norgescup, avslutter Tamburstuen.