Det opplyser Norgescup på NGF sine nettsider. I pressemeldingen fra Norgescup heter det:

 

Norgescupturneringen som skulle vært spilt på Vestfold GK 4. – 5. mai er avlyst på grunn av de uvanlige vær- og grunnforholdene denne våren.

 

Allerede før påske var NGF på forbesøk og hadde samtaler med Vestfold GK om forholdene som skapte hodebry med uvanlig tele og mye snø. Det ble bestemt at man ville vente til etter påsken med å ta en avgjørelse, for å se om forholdene kunne endre seg.

 

Vestfold GK hadde en ny befaring den 3. april og kom da frem til at det ikke vil være mulig å åpne banen for Norgescupspill allerede 4.-5. mai. I dagene etter denne beslutningen har NGF sammen med andre arrangørklubber forsøkt å finne løsninger ved bl.a. å bytte helger i sesongen. Når det igjen denne helgen var både snø og minusgrader flere steder ser det ikke ut til at noen baner vil kunne gi en forutsigbarhet rundt åpning i april og det er derfor bestemt at turneringen som skulle vært spilt på Vestfold GK er avlyst og ikke skal spilles.

 

Også alternativene ved å finne ny dato ved å flytte på andre oppsatte turneringer er vurdert som svært vanskelig da konsekvensene av å sette inn nye datoer i en allerede tett kalender innebærer store endringer for både arrangører og spillere.

 

For spillere på Norgescup innebærer dette at sesongstarten utsettes til turneringen på Nøtterøy, 1.-2. juni. Kvalifiseringen til denne turneringen gjøres iht. bestemmelsene, noe som innebærer at kvalifiseringsplasser fra Region tour til Vestfold strykes.

 

På Team Norway Junior Tour er beskjeden den samme, til tross for at sesongstarten skulle avvikles i Stavanger, hvor våren vanligvis kommer tidlig:

 

Etter møter med Sola GK og Stavanger GK er konklusjonen at årets sesongåpning på Team Norway Junior Tour (som skulle vært spilt på Stavanger GK) og Team Norway Junior Tour Region (som skulle vært spilt på Sola GK) dessverre er avlyst, på grunn av de uvanlige vær- og grunnforholdene denne våren.

Dagens situasjon og prognoser for de kommende uker gjør det ikke mulig å arrangere disse to turneringene på den terminfestede datoen, hverken på Stavanger GK, Sola GK eller andre steder i landet.

En utsettelse av turneringene har blitt vurdert, men dette ville ha medført at flere turneringer måtte flyttes hvilket betyr at mye av vårsesongen måtte planlegges på nytt og ville ha skapt en del utfordringer og usikkerhet.

Årets første Team Norway Junior Tour og årets første Team Norway Junior Tour Region strykes dermed fra terminlistene.

Turneringene som er satt opp 19.- 20. mai blir dermed å anse som sesongåpning og de første turneringene på årets serier.

Kvalifiseringsprinsippene som gjaldt til turneringene på Stavanger GK og Sola GK vil dermed gjelde til turneringene på hhv. Fana GK, Sandnes GK og Atlungstad GK (alle spilles 19.- 20. mai). Påmeldingsfristen til disse turneringene er mandag 6. mai kl. 12.00.

Til Team Norway Junior Tour Region Øst på Atlungstad GK 19.- 20. Mai gjelder kvalifisering fra planlagte Junior Tourer i uke 19.