Da den nyvalgte golfpresidenten Egil Hatling gikk på talerstolen på Gardermoen i november, visste man lite om hva 2020 ville bringe.

Vi hadde aldri hørt om koronaviruset, Viktor Hovland hadde nettopp sikret seg fast plass på PGA Touren og medlemstallene i Golf-Norge var på vei rett ned i kjelleren. 

– Vi har et mål om å nå 100.000 medlemmer innen tre år, sa Hatling. Litt vel optimistisk, tenkte noen.

Under ett år senere har golfinteressen eksplodert. I juni kom medlem nummer 100.000 – i september kom nummer 110.000.

Så hva slags mål skal man sette seg da?

– Målet om 100.000 medlemmer innen utgangen av 2023 står foreløpig, sier Tor-Anders Hanssen til Norsk Golf. Generalsekretæren understreker at de ikke har empiri på om medlemsveksten i hovedsak skyldes koronapandemien eller om det er andre årsaker til at interessen for golf er historisk høy akkurat nå.

– Vi vet heller ikke hvorfor interessen er så stor blant målgruppen 20-35 år. Internt i administrasjonen har vi imidlertid snakket om revidering av virksomhetsplanen hvis interessen vedvarer også i 2021.

Fortsatt vekst handler om hvordan vi tar vare på de nye, sier Tor-Anders Hanssen i NGF. (Foto: Benjamin Ward)

Aldri være flere unge golfere

Et annet tydelig tegn i tiden, er at golfspillerne blir yngre og yngre. For første gang i historien er det nå flere medlemmer som er under 50 år enn over. De som har meldt seg inn det siste året er en blanding av tidligere spillere som har kommet tilbake til sporten, og nybegynnere som aldri har tatt i en kølle før.

– Klubbene har gjort en fantastisk jobb med smitteverntiltak, med å holde VTG-kurs og synliggjøre golfen som en morsom, sosial og trygg idrett, sier Hanssen som ønsker å rose klubbene, ressurspersonene, de ansatte og de tillitsvalgte rundt om i Golf-Norge.

– Jobben fremover blir todelt.  Vi må fortsette å holde trykk på rekrutteringen, men aller viktigst blir det å ivareta de snart 25.000 nye golferne vi har registrert. Fortsatt vekst kommer til å handle om hvordan vi greier å ta vare på disse. Nye golfere er dessuten i best stant til å rekruttere nye igjen.

Et spørsmål om kapasitet

Den voldsomme økningen i golfspillere merkes godt. Ikke bare for klubbene, men også for de som allerede har spilt i mange år. Plutselig er det ikke like enkelt å få starttid. Der det før bestandig var ledige matter på drivingrangen, er det nå kø for å få komme til.

Golfbox fylles opp en uke i forveien, og mange opplever at det er vanskeligere å få spilt når de ønsker.

– Kapasiteten kan fort bli en utfordring, medgir Hanssen som følger nøye med på trafikken og trykket på banene rundt omkring i landet.

– Interessen kan dø ut hvis ikke golferne får tilgang til anleggene, både på banen men også treningsfasilitetene. Forhåpentligvis er vi alle bevisste på utfordringen. Spørsmålet blir hvordan vi kan optimalisere bruken av anleggene. Hvordan kan vi sikre oss at alle får spilt og trent golf i tilstrekkelig omfang slik at motivasjonen holdes ved like? Hvordan kan vi sikre oss at medlemmene føler seg sett når sesongen er over? Ivaretakelse kommer garantert til å bli et viktig tema på vårt digitale Golfforum lørdag 7. november, avslutter Hanssen.

Hadde noen fortalt NGF på Golftinget 2019 at man om ett år snakket om kapasitetsproblemer på norske baner, hadde de nok tatt den utfordringen med glede.