Denne uka deltok landets klubbledere på et nytt NGF-webinar hvor de positive – men også brutale – tallene ble lagt fram. I første halvår har norske golfklubber fått 15.750 flere medlemmer, men frafallshistorikken er ikke hyggelig.

– Historisk vil mange av de nye spillerne forsvinne igjen i løpet av to år. Og vi kan ikke forvente at statistikken vil forandre seg om vi ikke selv endrer oss. NGF må tenke nytt, klubbene det samme, og det gjelder også alle som spiller golf fra før, understreker Jåtog.

Deler på regninga

For ingen skal fritas for ansvar når fokuset nå dreier fra rekruttering til ivaretakelse. Vil vi beholde de nye medlemmene i klubben, må vi også ta vare på dem.

– Jeg tror de fleste forstår hvorfor Golf-Norge trenger de nye medlemmene. Å drifte en golfbane koster en gitt sum med penger. Vil du holde spilleavgiftene og kontingentene nede, må du ha flere å dele regninga på, poengterer Jåtog.

NGF-konsulenten har selv vært daglig leder i Bærum GK og kjenner de fleste problemstillingene på kroppen.

– Skal du få folk til å trives, må de føle seg velkommen. Og da holder det ikke å være hyggelige og imøtekommende i proshopen. Et klubbmiljø skapes ikke av en daglig leder eller en pro alene. Det skapes av alle som er der, også du og jeg. Vi har alle et ansvar for at folk trives.

– Hva kan vi som medlemmer bidra med?

– Vi kan si hei, la folk kose seg, ikke tute dem ørene fulle av regler eller rette på alt. Det gjelder å være litt raus. Opptre gjerne som om du får en gjest hjemme, råder Jåtog.

To kategorier nykommere

Gledelig nok er over halvparten av spillerne som nå strømmer til golfbanene under 35 år. NGF-konsulenten mener det setter ekstra krav til ivaretakelsen.

– Det kommer generasjoner nå som er mer selvstendige og mindre opptatt av det etablerte. De uredde og vil raskt ut å spille. Etterhvert vil de både ha innflytelse og være med å forme golfen. Det må vi alle være åpne for. Og samtidig skal vi ikke frykte for store endringer. De nye kommer til oss fordi de allerede liker aktiviteten slik den er, presiserer han.

Når NGF gransker tallene, deles det økte medlemsantallet i to hovedkategorier. Den ene delen består av nybegynnere som kommer rett fra VTG-kurs. Den andre gruppa er golfspillere som enten har hatt en pause, blitt mer aktive igjen eller byttet klubb.

– For klubbene er det viktig å forstå at disse to gruppene har ulike behov, og kommunikasjonen må tilpasses deretter, sier André Jåtog.

Automatisert hjelp

For å hjelpe klubbene, har NGF nå utarbeidet en automatisert løsning for å bedre kontakten med de nye medlemmene. Hensikten er å spare tid i en hektisk hverdag.

– Vi vet at klubblederne har mye å gjøre. I den automatiserte løsningen kan de på en enkel måte komme tettere på spillerne, ivareta deres behov og synliggjøre alle tilbudene i en planlagt syklus, sier leder for klubbservice i NGF, Kate Hege Nielsen.

Så langt har den nye ordningen vært prøvd ut i Haga GK, Skjeberg GK, Asker GK og Drøbak GK.

– Tilbakemeldingene er positive. Klubbene forteller at de nye medlemmene føler seg mer velkomne og får tettere kontakt med både personer og aktiviteter i klubben, avslutter Nielsen.