Den andre og siste dagen av Golfforum på Fornebu ble innledet med trenerutviklingsansvarlig Anders Thelberg sitt innlegg om fremtidens trenerrolle. Planen har høstet internasjonal anerkjennelse fra PGA og R&A. 

Flere golfklubber er i en situasjon der de står med nærmere 1000 medlemmer per pro. Derfor ble det i år startet opp den nye trener 1-utdanningen i flere norske klubber. 

Kurset er myntet på frivillige i klubben for å instruere og  hjelpe klubbens egne på nybgynnernivå. Kurset består av 45 minutter teori fordelt på en helgesamling om våren og en om høsten, og med 45 timer praksis i egen klubb imellom. 

– Vi må nærme oss norsk idrett, og det klarer vi bare med frivillige trenere, fastslår Anders Thelberg fra scenen.

Men hva blir hovedtrenerens rolle? Thelberg sier hovedtrenerrollen til nå – satt på spissen –  har vært en teknikkinstruktør. I fremtiden skal hovedtreneren bli «rektor».

– Hovedtreneren vil fortsatt være en instruktør, men med flere trener 1-utdannede blir headpro en som koordinerer arbeidet rundt i klubben. Fremtidens pro er en leder som kan nå klubbens sportslige mål innenfor de tilgjengelige økonomiske rammene. 

– Vi skal gå fra en instruksjonskultur der man har sort belte i baksving, til å skape treningskultur. Et eksempel: jeg er ikke noen flink snekker, men jeg har blitt mye bedre. Hvor mange protimer har jeg hatt i snekring? Poenget er at jeg har gjort det mange ganger, har vært fokusert, fått repetisjoner, og det har skapt utvikling. Det kreves en balanse for å ta deg fra et nivå til et annet, sier Thelberg.

Balanse var et gjennomgående nøkkelord i Thelbergs presentasjon. Han sier fremtidens trener skal bli opplært i mer helhetlig trening, og skape en balansert utvikling. 

– For å ta noen fra ett nivå til ett nivå til et annet må vi utvikle mennesket i tillegg til golfferdighetene. Så må vi også tilrettelegge klubbens omgivelser så man kan trene på en god måte. Treningstilbudet skal gå fra å være til et opplegg for noen få, til noe som alle. Treningssentere kjører gruppetreninger med yoga og spinning – her har vi noe å lære.

Thelberg luftet også tanken om å la rangeballer inkluderes i klubbenes medlemsavgift for å stimulere økt treningskultur. Tall fra NGF viser at 62 prosent av landets golfere har over 26 i handicap. Dette handicap-nivået er en kritisk fase, hvor frafallsprosenten er høy. Kanskje kan gratis rangeballer bidra til å få flere til å trene.

– Gir det treningslyst når man må betale 20 kroner for å få treningsballer? Tror du apparatene på et treningssenter hadde blitt mye brukt om man måtte legge på mynter for hver gang man skulle bruke de?, spør Thelberg.

– Vi har vært flinke til å rekruttere, men får største utfordring er ivaretakelse av spillerne. Det er her kultur skapes, og dette er en utfordring for oss. Vi får ikke livslang trening hvis vi ikke ivaretar spillerne, og vi får ikke livslang læring om vi ikke ivaretar de som tar hånd om spillerne – trenerne.

Les også: – Avgjørende at golf er morsomt

– Hvordan har erfaringen med trener-1 vært så langt?, spør konferansier Tom Erik Andersen.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger. Utdanningen har vært bra, men implementeringen har vært litt svakere. De klubbene som har lykkes med implementeringen er der hvor proen har spilt en viktig rolle i opplæringen av nye trenere.

Andersen spør Thelberg hva slags trenerapparat han ser for seg som optimalt for en klubb med 1000 medlemmer.

– Sammen med DGU jobber vi med å se på hva vi trenger for en klubb med 1000 medlemmer. Hvordan bør anlegget, treningsopplegget, aktivitetsnivået og hverdagen se ut i en klubb med 1000 medlemmer? Det er et puslespill. Om jeg skal tallfeste det ser jeg for meg at en klubb med 1000 medlemmer bør ha en hovedtrener og rundt 15 frivillige. Da har vi kommet et godt stykke på vei, svarer Thelberg.

Han understreker at man ikke skal be for mye av de frivillige trenerne. Det er bedre å kreve mindre av mange. Da blir det også lettere å rekruttere flere trenere.

– Hvordan skal klubbene få tak i de rette personene?

– Vi har omprioritert. Hvem du er er mye viktigere enn hva du kan. Hvilke personer vil du forlate barna dine hos? Vi er ute etter bra personligheter som er interesserte i å se mennesker vokse og lære. Det er så klart enda bedre om personen klarer å spille golf, men det er ikke en forutsetning å være toppspiller 

– Det er et ordtak som sier «my grandma was my best coach because she cared», avslutter Thelberg.