Konferansen PGA Teaching Summit i Halmstad er nærmest å regne som en institusjon i Golf-Sverige. Dette er den årlige møteplassen for svenske golftrenere, men også flere norske trenere har gjort det til tradisjon å delta i konferansen – i mangel av lignende tilbud hjemme i Norge.

Det ønsker nå Fredrik Due, trenerutvikler i NGF, å gjøre noe med når han sammen med PGA of Norway og golfforbundet nå inviterer til trenerkonferanse for Golf-Norge på Gardermoen i forbindelse med golfforum 10. november.

– Etter å ha jobbet som trener i elleve år savner jeg en stor møteplass for norske golftrenere med faglig påfyll, inspirasjon og også en arena hvor vi kan gjøre stas på oss selv og feire trenerne. Jeg har vært litt misunnelig på den kulturen de har klart å skape i Trener-Sverige gjennom sin årlige samling, og det har inspirert meg til å forsøke å få til noe av det samme i Norge. Norske golfproer er spredt rundt omkring i Golf-Norge, og mange sliter med de samme utfordringene.

– Jeg tror vi kan ha veldig godt av å samles for å utveksle erfaringer sammen, sier Due til Norsk Golf.

Han understreker at det ikke bare er profesjonelle trenere som inviteres til konferansen, men alle som er interessert i trenerrelaterte temaer – uavhengig om man er PGA-utdannet pro eller frivillig, eller om man jobber i en golfklubb eller ikke.

– Når vi snakker om trenere i Golf-Norge, snakker man nesten alltid om en profesjonell PGA-utdannet trener. Men når man omtaler trenere i andre idretter, snakker vi oftest om de frivillige trenerne. I Golf-Norge i dag er det flere frivillige trenere enn profesjonelle trenere, og de gjør en uhyre viktig jobb ute i klubbene.

Siden NGF innførte den frivillige trener 1-utdanningen vinteren 2012, har Golf-Norge firedoblet antall golftrenere.

Interessante funn

Parallelt med å lage et program til trenerkonferansen sendte NGF of PGA of Norway ut en spørreundersøkelse til alle golftrenere i Norge – både profesjonelle og frivillige. Der var det flere interessante funn.

Det var både likheter og forskjeller mellom de frivillige og profesjonelle trenerne, og en av forskjellene dreide seg om hvor de ønsket å utvikle seg videre.

– Anders Thelberg kommer til å belyse flere interessante tall i sitt innlegg, men for å gi en liten smaksprøve så ser vi at det er en tendens til at våre PGA-utdannede trenere er mindre interessert i å utvikle sin kunnskap innen trening av de aller yngste golferne sammenlignet med det frivillige trenerapparatet, som i større grad ønsker å utvikle seg innen trening av barn og unge. 

Due gjetter på at forklaringen til dette kan være at PGA-trenere opplever at de allerede har den nødvendige kunnskapen, eller at de rett og slett synes det er mer spennende å utvikle seg på høyere nivåer.

Ser man konstruktivt på svarresultatene, så er dette en lissepasning til gode samarbeid mellom proer og frivillige trenere.

Fredrik Dye

– De som trener de yngste, har på mange måter ansvaret for barnas første møte med golfsporten. I det ligger det mye ansvar. Når vi ser på medlemsutviklingen i Golf-Norge, fortsetter pilene å peke svakt nedover. Det er veldig viktig at vi fokuserer på barn- og unge om vi har ambisjoner om å få sporten til å vokse. Ser man konstruktivt på svarresultatene, så er dette en lissepasning til gode samarbeid mellom proer og frivillige trenere.

Til tross for forskjellen i trenernes ønske om kompetanseutvikling, var det også flere likheter. Det de fleste opplever som den største utfordringen hjemme i sin egen klubb, dreier seg om arbeidsbetingelser og rolle- og ansvarsfordeling.

– Veldig mange trenere er opptatt av arbeidsbetingelsene. For de profesjonelle trenerne dreier det seg om hva slags avtale de har med arbeidsgiver, men også hvordan ansvaret for ulike arbeidsoppgaver er fordelt internt. Dette temaet kommer Cleve-Stiansen og ikke minst Thelberg til å belyse.

Blant foredragsholderne i trenerkonferansen er Alf Inge Cleve-Stiansen, ekspert på ledelse i firmaet Leading Edge, Arne Jørstad Riise, som er fagansvarlig for idrettspsykologi på Olympiatoppen, Anders Thelberg, ansvarlig for spiller- og trenerutvikling i NGF, samt Team Norway-trenerne Gordon Morrison og Geoff Dixon, som skal prate om motorisk læring.

– Da vi spurte trenerne om hvilke kompetanseområder de ønsker å utvikle, var det faktisk ikke så stor etterspørsel etter teknisk «nerding». Det de hadde til felles, var heller et ønske om temaer som kommunikasjon, coaching og pedagogikk. Det har vi lyttet til når vi har lagd programmet, konstaterer Due.

(Link til påmelding til golfforum og trenerkonferansen)