NGF møtte NIF//

Presidentene møttes: – Skal gjøre alt vi kan for å få proffturnering til Norge

Med ny iver og motivasjon skal Idrettsforbundet og Golfforbundet samarbeide tettere på en rekke områder. Et av målene er å arrangere DP World Tour-turnering på norsk jord. 

Idrettsforbundet og Golfforbundet har store planer for fremtiden sammen. Fra høyre: Nils Einar Aas (generalsekretær NIF), Zaineb Al-Samarai (president NIF), Øyvind Krag Ingul (president NGF) og Tor Anders Hanssen (generalsekretær NGF).
Idrettsforbundet og Golfforbundet har store planer for fremtiden sammen. Fra høyre: Nils Einar Aas (generalsekretær NIF), Zaineb Al-Samarai (president NIF), Øyvind Krag Ingul (president NGF) og Tor Anders Hanssen (generalsekretær NGF).
Publisert Sist oppdatert

Ikke siden Viking Challenge på Miklagard GK sommeren 2017 har det vært arrangert en Challenge Tour-turnering på norsk jord. Det som skulle bli en tradisjon og en fast turnering på Europas andre nivå i golf, måtte avlyses i 2018

Europatour-turnering for herrer har aldri skjedd i Norge.

Grunnen er at alle idrettsarrangementer i Norge må følge WADA-retningslinjene (World Anti Doping Agency), noe de øverste tourene i proffgolfen ikke følger. 

For å komme til en enighet er det flere parter som må åpne – eller gjenåpne – en dialog. Dette var et av nøkkelpunktene på agendaen da Øyvind Krag Ingul og Tor Anders Hanssen, president og generalsekretær i Golfforbundet (NGF), møtte sine motparter i Idrettsforbundet (NIF), Zaineb Al-Samarai og Nils Einar Aas

– Jeg må si at jeg blir bra gira på tanken om å få en stor internasjonal golfturnering hit. Bare tanken på å kunne vise frem Norge og norsk idrett, samt at Viktor Hovland kan spille en proffturnering på hjemmebane varmer i alle fall mitt hjerte, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Zaineb Al-Samari, president i Idrettsforbundet, snakker med golfpresident Øyvind Krag Ingul.
Zaineb Al-Samari, president i Idrettsforbundet, snakker med golfpresident Øyvind Krag Ingul.

– Reglementet må tilpasses

For å få Hovland og resten av DP World Tour-spillerne til å konkurrere på norsk jord er det mye som må gjøres. Spesifikke planer må legges, en kommunikasjonsstrategi må formes og dialog med nøkkelparter må etableres.

Det arbeidet har Golfforbundet allerede startet. Et av stegene er å få Norges Idrettsforbund med på laget.

– Å få internasjonale turneringer til Norge er noe vi jobber mye med om dagen, og vi har startet samtaler både med Antidoping Norge og DP World Tour om dette, sier Øyvind Krag Ingul, den nyvalgte golfpresidenten

– Det å komme hit i dag og få god støtte fra NIF er en viktig del av jobben med å få internasjonale turneringer i Norge. Vi trenger støtte. Derfor er det artig å komme hit og høre at det er såpass stor entusiasme om dette, legger han til. 

Forrige store internasjonale turnering i Norge var Viking Challenge på Miklagard i 2017. Da vant franske Clement Sordet – og fikk med seg et vikingsverd som trofé.
Forrige store internasjonale turnering i Norge var Viking Challenge på Miklagard i 2017. Da vant franske Clement Sordet – og fikk med seg et vikingsverd som trofé.

– Hvordan går man frem for å faktisk få det til? Er det reguleringsendringer som må til?

– Det er ikke sikkert at WADA-reguleringene må endres, men de må tilpasses. Hvis vi skal skape de store endringene må vi vise hvordan de funker i dag, og deretter vise hvordan de kan tilpasses her i Norge, sier Zaineb Al-Samarai. 

De partene det er viktigst å få enighet mellom er de to antidoping-organisasjonene Antidoping Norge og WADA. For å få dette til har NGF påtatt seg ansvaret om å etablere en dialog mellom dem. 

– Stikkordet her er å ha en god dialog mellom oss for å finne en god løsning som etterlever antidoping-kravene fra norske myndigheter, NIF og Antidoping Norge. Samtidig skal vi se mulighetene for å kunne arrangere internasjonale turneringer i Norge, sier Tor Anders Hanssen, generalsekretær i NGF.

– Vi trenger å få synliggjort Norge som en helårs idrettsturistdestinasjon, og det kan golfen bidra med. Norge er veldig flinke på vinteridretter, men ikke like god på sommer, legger han til. 

Golfpresident Øyvind Krag Ingul (t.v.) og generalsekretær Tor Anders Hanssen.
Golfpresident Øyvind Krag Ingul (t.v.) og generalsekretær Tor Anders Hanssen.

To punkter til

Møtet mellom Idrettsforbundet og Golfforbundet hadde tre hovedpunkter på agendaen, hvor internasjonale turneringer kun var ett av dem. De to andre handler om å øke Kommune-Norges bevissthet rundt golf som idrett og om å forbedre NGFs forhold til Olympiatoppen. 

For golfen opplever forståelse og likebehandling fra nasjonale aktører som Kulturdepartementet og Idrettsforbundet, men at idretten møter mer motstand andre steder.

– NGF og klubbene opplever at golfen blir sett annerledes på kommunalt nivå enn andre idretter. Kanskje fordi golf originalt var en idrett for godt voksne og godt bemidlede personer, men det har endret seg. Nå er vi blitt en idrett for alle målgrupper, med den største veksten blant unge voksne, sier generalsekretær Hanssen. 

– Vi opplever at det er lettere for kommunene å støtte andre idrettslag og foreninger, men det kan virke som at det sitter litt lengre inne å støtte golfklubbene. Som tross alt også har hatt de samme kostnadsøkningene som resten av samfunnet, forklarer han videre. 

Tor Anders Hanssen (t.h.) forklarer hvordan likebehandling mellom golfen og andre idretter er viktig.
Tor Anders Hanssen (t.h.) forklarer hvordan likebehandling mellom golfen og andre idretter er viktig.

Idrettspresidenten forstår at dette er en utfordring, og anbefaler NGF blant annet om å bruke idrettskretsene aktivt. 

– Jeg tror NGF trenger å ha fokus på dette ovenfor lokale myndigheter – slik de har begynt med nå. Og vi er heldige å ha mange ulike idrettskretser i dette landet, og å bruke disse på en god måte mellom særforbund og krets blir viktig, mener Al-Samarai. 

I samme åndedrag understreker hun at golfen klarer noe som andre idretter sliter noe mer med – å beholde unge voksne i idretten. 

– Det at man klarer å gjøre det ved å tilby en annen type idrett, er ekstremt bra og viktig. Det må få den anerkjennelsen det fortjener, understreker hun. 

– Et skrikende behov

Det siste punktet på agendaen er forholdet mellom Golfforbundet og Olympiatoppen. Sistnevnte har det operative ansvaret og skal utvikle norsk toppidrett, men NGF og golfen ønsker mer hjelp i utviklingen av norske golftalenter.

– Vi har et skrikende behov etter kompetansen som sitter der oppe ved Sognsvann, sier president Øyvind Krag Ingul.  

– Både på nasjonalt og regionalt nivå, skyter generalsekretær Hanssen inn. 

NGF ønsker tettere bånd med Olympiatoppen. Her er proffspiller Celine Borge med trener Geoff Dixon foran inngangen ved en tidligere anledning.
NGF ønsker tettere bånd med Olympiatoppen. Her er proffspiller Celine Borge med trener Geoff Dixon foran inngangen ved en tidligere anledning.

Begeistret over utviklingen

Etablere store internasjonale turneringer i Norge, få golfen likebehandlet med andre idretter på lokalt nivå og styrke samarbeidet mellom NGF og Olympiatoppen er de tre målsettingene NIF og NGF har som samlede mål i første omgang. 

De to presidentene har store planer sammen.
De to presidentene har store planer sammen.

– Hva blir det neste steget? Har dere skissert planen videre?

– Nå har vi tre punkter som har blitt konkretisert og tatt opp, de to sistnevnte av dem følges opp med møter med dem det gjelder. Arbeidet med å få internasjonale turneringer på plass må initieres av oss begge, og vi må finne en felles plattform for å kunne adressere dopingtematikken i større grad, sier Al-Samarai. 

– Det er noe vi skal følge opp, vi har bare spurt om litt mer faktagrunnlag slik at vi også kan være en god ambassadør for golfsporten i Norge, legger hun til. 

Avslutningsvis skryter hun av arbeidet Golf-Norge gjør.

– Vi ser på arbeidet med stor entusiasme, begeistring og litt misunnelse, tror jeg. For det de får til er imponerende, forteller hun med et smil.

– Det å bli Norges nest største særforbund er godt jobbet. For vi har tross alt ganske mange store og tradisjonelle særforbund som også jobber veldig bra, understreker Idrettspresidenten. 

Personlig har ikke idrettspresidenten blitt en golfer enda, men hun har allerede en «seier» på merittlisten. 

– Hvordan er din egen golf?

– Jeg har ikke prøvd så mye enda, men men jeg slo lengre enn ordføreren i Kragerø kommune på driving rangen der nede, så det er jo noe, svarer hun med et smil. 

– Men jeg har store planer om å ta det opp mer. 

Powered by Labrador CMS