Eventyrlig juniorvekst: – Klubbene må tilpasse seg de unge, ikke omvendt!

Det har blitt nesten dobbelt så mange juniorspillere i Norge de to siste sesongene. Vi har pratet med tre av klubbene som har mer enn seksdoblet (!) antallet juniormedlemmer om hva som har vært deres suksessoppskrift.

Publisert

Golfsporten har fått en voldsom oppsving i Norge de to siste årene. Etter ti år på rad med medlemsnedgang ville skjebnens ironi ha det til at en global pandemi skulle markere startskuddet for en aktivitet Golf-Norge aldri har sett maken til tidligere.

Spørsmålet mange nå stiller seg, er hvordan klubbene skal klare å ta vare på alle de nye medlemmene når pandemien roer seg ned, og det blir lettere å reise og drive andre fritidsaktiviteter igjen.

Noe som bør gi grunn til optimisme, er at medlemsveksten har vært spesielt stor blant barn og unge.

Norsk Golf har fått tilgang til tall fra Golfbox som viser at antallet juniorer i alderen 0 til 19 år har økt fra 7084 til 13449 siden utgangen av 2019. Det tilsvarer en økning på hele 90 prosent.

Spesielt noen klubber utmerker seg med en helt vanvittig vekst. Hos Grini Golfklubb i Bærum har de på to år gått fra 63 til 444 juniorer (604,7 prosent vekst) på to år. 

I samme periode har naboklubben Haga GK økt fra 57 til 345 medlemmer (505,3 prosent vekst), mens lille Jæren GK i Rogaland har økt fra 42 til 265 juniormedlemmer (531 prosent vekst).

Til sammen har de tre klubbene bidratt med nesten 900 nye juniorer til Golf-Norge de to siste årene. Det tilsvarer 13 prosent av det som var det totale antallet juniorer i Golf-Norge ved utgangen av 2019.

Så hvordan har de fått det til? 

Grini GK: – Ungdom selv vet best hva ungdom vil ha

– Prosentregning er ekstra morsomt når utgangspunktet er lave tall, spøker Gunnar Marius Bjelke, leder for juniorkomiteen til Grini Golfklubb når Norsk Golf ringer og presenterer tallene.

– Men dette er jo helt fantastisk, konstaterer han.

Bjelke sier klubbens juniorvekst er et resultat av flere parallelle satsinger som har gitt god effekt i en periode hvor det har vært ekstrem interesseøkning for golf i lokalmiljøet.

– Vi har hatt en langsiktighet i juniorarbeidet vårt som gjorde at klubben har vært beredt til å håndtere den ketchupeffekten som har kommet. En viktig faktor har vært vår dyktige pro Jørn Johnsen, og at vi har et styre og en daglig leder som har gjort sitt ytterste for ikke å avvise ungdom som vil spille golf, selv i en periode med veldig stort trykk på banen.

(Artikkelen fortsetter under)

Han sier det også har vært viktig å fortelle nye spillere at golf ikke er en dyr sport sammenlignet med andre organiserte idrettsaktiviteter – men heller ikke en billig sport. 

Tilgang til anlegget har vært en utfordring for mange golfspillere i de store byene under koronapandemien. Det kan være spesielt utfordrende hos en golfklubb med bare ni hull, men Bjelke sier man alltid klarer å finne plass til juniorene så lenge viljen er der.

Hos Grini GK har de bevisst lagt til rette for at ledig kapasitet utnyttes på best mulig måte av juniorene.

– Det er viktig å ta disse utfordringene med en positiv innstilling. Det er lang tradisjon i Golf-Norge for herredager, damedager og seniordager, men vi har overført denne tankegangen til juniorene og tilrettelegger for egne tider som er forbeholdt dem og forutsigbare treningstilbud. Fredager er det for eksempel fast juniorturnering hos oss.

De dagene hvor aktiviteten er størst på Grini, kan det også være begrenset med ledig plass på treningsfeltet. Bjelke sier at det likevel alltid vil være noen områder på et golfanlegg hvor man finner plass, bare man er litt kreativ.

– Selv når anlegget virker fullt, finner man alltids et sted hvor man kan trene nærspill og annet. De unge ønsker først og fremst bare å spille golf. Da må man legge til rette for mest mulig aktivitet og ikke gjøre det så vanskelig å komme i gang. Vi må senke terskelen og fokusere på kjerneverdiene i sporten. Det handler om å være på golfbanen, konkurrere mot hverandre og å være sammen, forklarer Bjelke.

Han oppfordrer også flere klubber til å bruke klubbens egne juniorer som ressurspersoner for andre unge i klubben. Grini GK er spesielt opptatt av at klubbens aktiviteter for ungdom også skal være laget av ungdom.

– Da blir det alltid mye kulere enn hvis det er på de voksnes premisser. Det er ungdom selv som vet best hva ungdom vil ha!, fastslår Bjelke.

Overfor klubbens eldre juniorer som spiller på et høyere nivå, er det både et ønske og forventning om at de skal bidra som forbilder for de yngre medlemmene, blant annet ved å bidra med trenerhjelp og stille opp på fredagsturneringene. De har også ansatt ungdommer til sommerjobber som aktivitetsledere til satsingen «Aktiv Ferie», med gratis sommerkurs og tidsavgrenset medlemskap for barn og unge i nærmiljøet. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 250 000 kroner, der alt ble finansiert gjennom en søknad til Gjensidigestiftelsen.

Denne satsingen er mye av forklaringen på Grinis gedigne juniorvekst.

(Les også: – Må smi mens jernet er varmt)

Bjelke sier det har hatt en positiv effekt på klubbmiljøet når anlegget kryr av ivrige golfere i ulike generasjoner. I tillegg til å ha blitt en av landets største juniorklubber er Grini GK nemlig også blant klubbene med høyest andel pensjonistmedlemmer i Norge

– Jeg tror noe av det viktigste vi og andre golfklubber kan gjøre, er å sørge for at barn og unge får en god opplevelse med golf så tidlig som mulig. Tidligere har nok mange opplevd golf som en litt lukket og utilgjengelig sport. Vi må gjøre vårt ytterste for ikke å avvise ungdom som vil spille golf. I vår klubb er holdningen at «dersom du spiller golf, er du min venn». Og det skal gjelde absolutt alle!

Haga GK: Prisnedgang ga juniorboom

Hos Haga Golfklubb et par minutter lenger vest på Griniveien har også interessen for golf eksplodert blant barn og unge de to siste årene. I tillegg har de fått 100 nye spillere i aldersgruppen 20 til 25 år.

Erik Solberg, klubbens daglige leder, mener veksten er et resultat av korona- og Hovland-effekten kombinert med en kraftig prisreduksjon på juniormedlemskap i 2020.

I 2019 hadde klubben bare under 100 juniormedlemmer, og styret bestemte seg derfor for å se på hvilke tiltak som ville være mest effektive for å gi denne gruppen et ordentlig løft. Det første de gjorde, var å senke prisene betraktelig. Tidligere var årskontingenten for de yngste juniorene 1500 kroner, mens det kostet 2500 kroner for de fra 13 og oppover å være medlem. 

Da Haga senket kontingenten til 950 for alle juniorer, begynte det plutselig å strømme til med nye medlemmer.

– Jeg tror det er veldig viktig å sørge for at terskelen til å spille golf, er så lav som mulig. Som et rekrutteringstiltak vurderte vi også å tilby gratis medlemskap til barn av aksjonærer, men det var ikke gangbart av skattemessige årsaker.

(Artikkelen fortsetter under)

Ettersom klubben ikke hadde forutsett den enorme interesseøkningen i 2020, besluttet de å justere prisene tilbake til normalnivå i fjor. Likevel har antallet juniormedlemmer fortsatt å øke, og nå har klubben sett seg nødt til å innføre venteliste for å sikre tilstrekkelig spilletid på banen for aksjonærene.

Solberg sier at de gangene det ikke er ledig plass på banen, er det ekstra viktig at klubben kompenserer med andre aktiviteter og treningstilbud, slik at juniorene alltid har et tilbud å komme til.

(Les også: Kommentar: Golfboomens bakside)

– Vi får utvilsomt også god drahjelp av de gode treningsmulighetene vi har, og den nye TopTracer-rangen på Toppgolf har rett og slett gjort det utrolig gøy å trene golf.

Han sier det er flere forklaringer på hvorfor juniorene ikke har meldt seg ut etter prisøkningen.

– For det første er vi heldige som har en egen aksjonærsløyfe på ni hull, som gjør det lettere å komme seg ut på banen. Tilgjengelighet er alfa og omega. Barn og unge vil bare spille, og da må man gi dem mulighet til nettopp det. Vi har også fått på plass en ordentlig juniorkomité som driver juniorsatsingen vår, og to av våre flinke proer kjører juniortreninger gjennom hele året. Vi søker også etter en ny sportssjef i klubben, som er en helt nyopprettet stilling. Denne personen vil ha en nøkkelrolle i å utvikle juniormuljøet i klubben videre. 

– Det er viktig å vise juniorene at man bryr seg og virkelig satser på dem, bedyrer Solberg.

(Les også: Må tenke nytt: – Halvparten av de nye golferne kan forsvinne)

Jæren GK: Klubben må være et kult sted å henge

Ytterligere 50 mil lenger vest har Jæren Golfklubb klart å mer enn seksdoble antallet juniorer i klubben siden starten av 2019. Også der har fokus på tilgjengelighet og organiserte aktivitetstilbud vært viktig for å gjøre klubben attraktiv for barn og unge.

Det står i skarp kontrast til hvordan det var da Mona Ueland startet som daglig leder i klubben i 2018 som helt fersk golfspiller.

– På det tidspunktet var det rundt 20 juniormedlemmer, og bare halvparten av dem var aktive. Jeg husker tidlig i 2018-sesonen fortalte et medlem meg at han pleide å ta med juniorsønnen sin til Sola GK en halvtime unna for å trene. Det fortalte meg at noe måtte gjøres, sier Ueland til Norsk Golf.

På årsmøtet i februar 2020 vedtok klubben å redusere årskontingenten for juniorer til bare 100 kroner per medlem. Det samme året flyttet klubbens beste spiller Andreas Tendenes hjem igjen etter å ha fullført lærerutdanningen og begynte å bidra med hjelp til faste juniortreninger to ganger i uken.

Timingen kunne ikke vært bedre.

–  Veksten som har vært, har vært helt syk. Jeg tror det sier litt om hvilket potensial som fortsatt finnes der ute hos mange klubber. Det er jo ikke snakk om veldig drastiske grep vi har gjort.

Ueland sier det er viktig at golfklubber med ambisjoner om å satse på barn og unge tilpasser seg juniorenes behov – ikke at det er juniorene som må tilpasse seg klubbene.

(Artikkelen fortsetter under)

– Holdningen vår er at vi ikke sier nei når de spør om noe, men heller ser mulighetene. I sommer hadde vi for eksempel en juniorgjeng sovende i telt på korthullsbanen fordi de hadde lyst til å spille fra morgen til kveld. Vi fokuserer på hva juniorene vil, ikke hva de ikke får lov til.

– Vi har også måttet drive litt aktiv kommunikasjon overfor de mest etablerte medlemmene i klubben, som kanskje irriterer seg over alle de nye unge spillerne som ikke kan alt av etikette og regler ennå. Vi er opptatt av at man skal snakke med dem og hjelpe dem, ikke bli irritert. 

I motsetning til Grini GK og Haga GK som ligger sentralt plassert i pressområder utenfor store boligstrøk rett utenfor Oslo, ligger Jæren Golfklubb mer avsidesliggende til – og det er slike klubber det er flest av i Golf-Norge.

Ueland mener det er ekstra viktig for distriktsklubber å legge til rette for et klubbmiljø der juniorene både har mulighet og lyst til å tilbringe mange timer når de først setter seg på sykkelen for å komme.

– Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å skape et godt sosialt miljø hvor juniorene har lyst til å bli værende og henge. Nå planlegger vi å bygge ut klubbhuset for å få et sosialt rom innendørs, vi har nettopp satt opp to nye simulatorer, og i 2020 meldte vi på et lag til junior-NM for første gang med nesten helt ferske spillere. Vi var der ikke for å vinne, men å samle erfaringer og vise andre juniorer at dette er noe vi gjør vår klubb. Det var vært med på å bygge tilhørighet til klubben.

Og hva har skjedd med juniorsønnen som pleide å stikke til Sola GK for å trene?

– Han er tilbake hos oss igjen. Det tyder på at vi har gjort noe riktig, smiler Ueland.

Powered by Labrador CMS