Slik er de nye korona-lettelsene

Det er den enkeltes ansvar at alle kan spille trygt.

Publisert

(Pressemelding fra NGF)

Smitten har gått betydelig ned over hele landet, og Golf-Norge fortsetter veien tilbake til normalen. De generelle individuelle smittevernreglene gjelder imidlertid fortsatt.

Golfklubber og baneeiere må tydelig, på både plakater og nettsider, gjøre medlemmer og gjester oppmerksomme på at de skal være hjemme om de har sykdomssymptomer, de må holde avstand, og de må sprite hendene og/eller tørke av med antibac-flater som berøres direkte.

Under forutsetning av at kommunen ikke har strengere regler enn de nasjonale, kan golfklubber nå gå tilbake til en mer normal golfhverdag. Det betyr at:

  • Shotgunstart er tillatt i turneringer, men man må holde avstand.
  • Det er brukernes ansvar at bruken er innenfor smittevernsreglene. Husk å informere om at berøringsflater må sprites og tørkes av.
  • Rakene kan legges tilbake i bunkerne. Det er ikke lenger mulig å innføre midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker fordi raker er fjernet.
  • Hullkoppene skal tilbake til det normale og flagget kan tas ut, men det skal gjøres av én person i samme ball/flight, og samme person skal sette det tilbake. Vedkommende skal sprite hendene, bruke håndkle eller lignende.
  • Scorekort skal føres og signeres av markør. Husk å sprite hendene.
  • Ballbøtter kan brukes på driving-range, men det må i så fall settes opp tydelige plakater med informasjon om at det er et individuelt ansvar å sprite hendene før og etter bruk. Antibac bør være tilgjengelig.
  • Dersom golfklubber avholder samlinger før og etter turnering (premieutdeling etc.), så vær oppmerksom på at det er ulike antallsbegrensninger ute og inne.

Med disse endringene legges det et betydelig informasjonsansvar på klubber og baneeiere samtidig som man fritas fra en god del av tilretteleggingsansvaret. Den enkelte spiller må ta ansvaret for sine handlinger og rutiner. Klubber og baneeiere må selv informere medlemmer og spillere, holde seg orientert om eventuelle kommunale bestemmelser som følge av lokale smitteutbrudd, samt iverksette tiltak i forhold til det.

Endringene trer i kraft fra fredag 18. juni 2021.

Nye plakater som kan være til hjelp, finner dere her. Vi oppfordrer klubbene til å ta i bruk plakatene i kommunikasjonen med medlemmer og gjester.

Her finner dere plakatene fra mars i år, som kan være relevante for noen (f.eks. ved smitteutbrudd).  

NGFs temaside om korona vil bli oppdatert i løpet av fredagen.

Powered by Labrador CMS