EKSTRAORDINÆRT TING//

Siste | Klubbene sa nei til nasjonalt senter for golf

Det blir ikke et nasjonalt kompetansesenter i denne omgang. NGFs forslag ble stemt ned på det ekstraordinære golftinget torsdag kveld. Norsk Golf fulgte saksgangen.

Publisert Sist oppdatert

Debatten har vært frisk de siste ukene etter at NGF lanserte sine byggeplaner på Lørenskog. Men torsdag kveld skal saken endelig avgjøres når landets golfklubber samles fysisk og digitalt til et ekstraordinært golfting.

I denne artikkelen vil vi oppdatere leserne løpende om hendelsene på golftinget.

Scroll nedover for å følge saken.

Først litt om bakgrunnen

NGF har sagt opp sine lokaler på Ullevaal stadion. Fra og med 2024 ønsker forbundet å flytte til Snøbyen på Lørenskog. Her vil NGF kombinere kontor-, lager- og undervisningsfasiliteter med et nasjonalt kompetansesenter for golf.

Senteret er prosjektert til å inneholde:

  • Undervisningsfasiliteter
  • Nærspillsområde for slag opp til 30 meter (ca 600 kvm)
  • 18 Trackman-simulatorer og annet testutstyr (Swing Catalyst, 3D-analyse etc.)
  • Range for testing og utvikling
  • Kontorlokaler til NGFs administrasjon
  • Lager for blant annet turneringsutstyr

NGF argumenterer for at en slik kombinasjon vil gi Golf-Norge et løft på mange områder, men siden etablering av et slikt senter er av vesentlig betydning og omfang, ligger det endelige vedtaket hos golfklubbene på det ekstraordinære golftinget 30. mars. Forutsatt golfklubbenes godkjennelse på ekstraordinært ting, kan senteret stå ferdig januar 2024.

Innledningen på Meet

Det ekstraordinære golftinget skulle startet kl 17, men er noen minutter forsinket grunnet tekniske problemer.

17:16 – Golftinget er i gang. President Egil Hatling ønsker velkommen til de 207 delegatene (ved siste opptelling) som er påmeldt det ekstraordinære golftinget.

17:20 – Kort gjennomgang av hvordan stemmene skal avgis digitalt samt opprop av delegater.

17:26 – Etter oppropet er det 178 delegater til stede, resten er fraværende.

17:28 – Møtedirigent godkjennes uten innsigelser.

17:30 – Møtedirigent Trond Søvik innleder og understreker at møtet skal avsluttes innen tidsrammen som er satt til kl 20.00. Han oppfordrer også alle om å holde en god tone i de kommende innleggene.

17:36 – Møteinnkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. Og da er det klart for å starte saksbehandlingen av hva dette egentlig handler om: et nasjonalt kompetansesenter i golf eller ikke.

Presidenten: – En kjempemulighet

17:40 – Golfpresident Egil Hatling presenterer hvorfor NGF vil bygge et nasjonalt kompetansesenter. Han gjentar mye av det samme som du kunne lese i hans debattinnlegg her på norskgolf.no i forrige uke. Han beskriver det som en «kjempemulighet» å etablere et senter i Snøbyen for «å løfte hele Golf-Norge», skape flere toppspillere fra hele landet, gi flere muligheten til å nå sitt potensial.

Golfpresidenten understreker at Olympiatoppen har utfordret golfen på å legge bedre til rette for toppidretten. Han poengterer også at senteret skal brukes til å utdanne flere trenere som kommer hele Golf-Norge til gode. Og at senteret vil være tilgjengelig for alle klubber, ikke bare dem som ligger nærmest.

Hatling går deretter inn på det økonomiske grunnlaget, og kritikken som enkeltklubber og andre senterledere, blant annet Jon Karlsen, har rettet mot det foreslåtte budsjettet. Han understreker at NGF-styret alltid har hatt kontroll, og forklarer finansieringsmodellen med bruk av egne midler, støtteordninger og kommersiell drift med henvising til blant annet Toppidretssenteret/Olympiatoppen.

Generalsekretæren: – Vi vil skape flere toppspillere

17:54 – Generalsekretær Tor-Anders Hanssen overtar NGFs presentasjon. Han starter med å forklare hvorfor NGF vil bygge et nasjonalt kompetansesenter. At det handler om å skape flere som Suzann Pettersen, Viktor Hovland, Celine Borge, Espen Kofstad, Kristian Krogh Johannessen m.fl. Alle disse er et resultat av en tid da antallet og kvaliteten på norske juniorer var et helt annet enn i dag.

Hanssen henter fram tall for å vise hvordan det ligger an. Han uttrykker bekymring for etterveksten på juniorsiden i Golf-Norge nå, og understreker at vi trenger mer kvalitet i dette arbeidet. At dagens situasjon er en «reality check», både når det gjelder antall juniorer og kvalitet.

Generalsekretæren påpeker viktigheten av å lede an i den teknologiske utviklingen som nå skjer over hele verden. Han forteller hvorfor valget falt på lokalene i Snøbyen, om synergiene som kan hentes i området, om NGFs egne kontorlokaler som både blir «bedre og billigere» enn på Ullevaal i dag, om en kurs- og aktivitetssesong som kan utvides til hele året, også for parautøverne. Og funksjonen som senteret vil ha som test- og samlingssenter, åpent for alle klubber i Norge, fysisk og digitalt.

«Målet er å øke kompetansen i både NGF og resten av landet. Og dette er det billigste grepet vi kan gjøre,» sier Hanssen.

Breddelederen: En tenkt dag på senteret

18:20 – Avdelingsleder for bredde og utvikling, Fredrik Due, viser hvordan en «typisk dag på senteret» kan se ut.

Delegatene får presentert en tidsplan der Team Norway-juniorer, en proff og parautøvere møtes til trening, digital turnering på simulator med tre andre klubber i landet, felles måltider og hvordan dette kombineres med et anlegg som også er åpent for publikum. Og også hvordan øvrige fasiliteter i Snøbyen kan benyttes.

18:27 – Generalsekretær Tor-Anders Hanssen overtar deretter ordet igjen og drar gjennom det økonomiske «spleiselaget» som kan virkeliggjøre et slikt senter. Han går også gjennom det tenkte driftsbudsjettet, som i ukene før golftinget er blitt møtt med skepsis i enkelte leirer. Hanssen mener at de har budsjettert realistisk.

Han understreker også at NGF ikke har budsjettert med midler fra diverse mulige tilskuddsordninger, som stiftelser etc, men at administrasjonen er sterke i troen på at disse inntektene vil bli en realitet, og at midlene vil benyttes til andre nyttige tiltak i Golf-Norge. At viktige institusjoner som PGA of Norway, Wang og Norsk Toppidrettsgymnas stiller seg positive til tiltaket, trekkes også fram.

Hanssen oppsummerer NFGs prestasjon med følgende: «Dette er en unik mulighet for å komme i gang med vårt eget Olympiatoppen for golf.»

18:42 – Møtedirigent Søvik overtar ordet igjen etter at NGFs forslag er presentert. Golftinget skal nå gå over i tingforhandlinger, og før de som har tegnet seg på talelisten slipper til, blir det åtte minutters pause. Sikkert fint for både de som er i salen og på Teams.

Tingforhandlingene

18:50 – Møtedirigenten åpner møtet igjen, og gir først ordet til Erik Woods fra Oslo Golfklubb. Han fremmer et forslag om at denne saken er så vesentlig at den bør kreve 2/3 flertall på tinget. Han får støtte av André Teigen fra Fana Golfklubb. Men Einar Evensen fra Skjeberg Golfklubb tar ordet og mener at dette ikke trengs.

Erik Woods (Oslo GK) tar deretter ordet igjen, forteller at Oslo GK kommer til å stemme nei. De er i utgangspunktet positive til ambisjonen, men tvilende til at tiltaket treffer, sportslig og økonomisk.

19:02 – John-Magne Karlsen fra Tyrifjord GK inntar talerstolen og gjentar skepsisen han uttrykte til Norsk Golf tidligere i måneden. Han mener at det er i strid med Virksomhetsplanen og mener, som Woods og Teigen, at dette er en altfor stor avgjørelse til å ta med simpelt flertall. Også han vil ha 2/3 flertall for at dette skal kunne vedtas. «Og dere bør si nei,» sier Karlsen.

19:06 – André Teigen (Fana GK) tar ordet igjen, og gjør det klart at også Fana vil stemme nei. Han blir etterfulgt av Einar Evensen (Skjeberg GK) som gjør det klart at Skjeberg vil stemme ja, og han anbefaler de andre breddeklubbene å støtte forslaget.

19:10 – Kirsten Fuglseth fra Haga GK tar ordet, roser saksgrunnlaget og ambisjonen, men hun er skeptisk til om prosjektet treffer, om forbundet skal og bør drive med kommersiell simulatordrift i konkurranse med klubbene, og risikoen dette medfører for fellesskapet. Haga GK støtter intensjonen, men synes involveringen har vært fraværende, og vil stemme nei i denne omgang.

Presidenten: – Må tilbakevise en del av påstandene

19:15 – Golfpresident Egil Hatling tilbakeviser at dette er en forhastet prosess. Han gjør det klart at styret har behandlet dette svært grundig. Han tilbakeviser også at det er en stor risiko i driften, all den tid at senteret vil organiseres i et eget datterselskap. I tillegg sier han at NGF ønsker et tettere samarbeid med klubbene, at dette ikke er et konkurrerende tilbud, men et tilskudd. «Dette er heller ikke et vanlig simulatorsenter,» sier Hatling. «Og muligheten forsvinner hvis vi sier nei nå.»

19:20 – Generalsekretær Tor-Anders Hanssen tilbakeviser at NGF her jobber mot Virksomhetsplanen, og retter på tidligere talers fakta. «Er det noe jeg kan, så er det Virksomhetsplanen,» sier Hanssen.

19:23 – André Teigen fra Fana GK melder seg for tredje gang. Han mener det vil være riktig å bruke mer tid før en slik avgjørelse tas.

19:24 – Rune Danielsen fra Grønmo GK tar ordet for første gang. Han liker planene og ambisjonene, men synes det er brukt for lite tid på det økonomiske. Grønmo vil stemme mot hvis ikke det blir formulert et nytt forslag til vedtak, hvor det økonomiske vurderes grundigere.

19:26 – Kenneth Enæs-Hanssen fra Trondheim GK tar ordet og uttrykker seg positiv til NGFs forslag, og gjør det klart at de, som breddeklubb, vil stemme ja, uten videre utsettelser.

Avstemmingen

19:31 – Delegatene skal nå først ta stilling til om avstemmingen krever 2/3 flertall.

President Egil Hatling understreker at de aller fleste saker krever alminnelig flertall (over 50%). Det gjøres når man vedtar Virksomhetsplanen, styremedlemmer etc. «Vi kan komme i en veldig uheldig situasjon hvis 1/3 av delegatene skal avgjøre dette valget. Derfor vil styret sterkt anbefale at vi stemmer ned Erik Woods og Oslo GKs forslag om at NGFs forslag krever 2/3 flertall.»

Det stemmes nå over hvilket flertall NGFs forslag vil kreve ... (trommevirvel!)

Avstemmingen ender med at 99 (53,8%) av delegatene stemmer for og 85 (46,2%) mot Oslo GKs forslag. Det betyr at NGFs forslag om nasjonalt kompetansesenter vil kreve 2/3 flertall når dette nå skal opp til votering.

Det skal nå stemmes over NGFs forslag til vedtak... (trommevirvel!)

Avstemmningen ender med at 79 (42,9%) av delegatene stemmer for og 105 (57,1%) mot NGFs forslag. Det betyr at NGFs forslag faller. Demokratiet har talt. Det blir ikke et nasjonalt kompetansesenter for golf i denne omgang.

President Egil Hatling runder av golftinget, uttrykker skuffelse, men berømmer idrettsdemokratiet og valget som nå er tatt. «Det er klubbene som bestemmer,» understreker Hatling.

NB! Norsk Golf kommer tilbake med reaksjoner på stemmegivningen.

Powered by Labrador CMS