Det høres banalt ut, men mens vi i styret jobbet med å knytte politiske kontakter for å drive påvirkningsarbeid i forbindelse med Stortingets behandling av den nye idrettsmeldingen, dukket nettopp slike forestillinger opp. Og det skjedde under et møte med en fremtredende politiker.

Det er tydelig at vi alle innen golfidretten har en jobb å gjøre med å fortelle våre folkevalgte at vi driver med en folkesport, faktisk landets tredje største, når en teller ut fra antall medlemskap. Og at det ikke bare er store og dyre anlegg rundt Oslo som er arena for norsk golf. Det finnes nærmiljøanlegg, små nihullsbaner og flotte golfanlegg som er bygget delvis på dugnad rundt om i det ganske land. Heldigvis er golf blitt en idrett som er tilpasset alle, enten en bor i nord eller sør, ved sjøen eller nærmere høyfjellet. Og utøverne kommer fra alle yrkesgrupper og alle aldersgrupper.

Noen vil hevde at golf er dyrt, at det koster fra 5 -10.000 i året for å kunne drive sporten. Det kan godt være at andre sportsgrener er mindre kostnadskrevende. Men alt er relativt; alpint og sykling, freestyle og hockey koster trolig langt mer. Ja, selv ett års medlemskap i et treningssenter koster omtrent det samme som et golfmedlemsskap. Så det kan ikke være kostnaden som har gitt golf et eksklusivt preg. Det må være historien, de gamle forestillingene om golfklubber ved engelske slott og med utøvere i tweeddress og slips.

Nettopp det poenget som politikeren var opptatt av, at det koster mye å spille golf, er jo et resultat at manglende politisk likestilling mellom idrettene. Golfanleggene har rett nok fått statlig anleggsstøtte, men er stort sett bygget med medlemmenes penger – og driftes av medlemmene selv. Det er utøverne som betaler anleggsdriften. Hvilke andre idretter i Norge er det som driftes i sin helhet av medlemskontingenten?

Jeg har skrevet det før, men gjentar det gjerne: Vi golfere må arbeide systematisk både mot kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter for å bli likebehandlet når driftsstøtte til anlegg skal fordeles. Hvis det hadde skjedd, ville neppe den folkevalgte jeg møtte i Stortinget hatt grunn til bekymring om at golf er en rikmannssport. Og da hadde vi kunnet senke den årlige medlemsavgiften.

Møtet i Stortinget bekreftet bare behovet for påvirkningsarbeid.