Et høyst relevant spørsmål.

Politikeren var en av dem som var negativ til et OL i Oslo 2022. Og han forklarte meg at grunnen til hans negative holdning var nettopp at idrettsbevegelsen ikke kunne begrunne søknaden om 35 statsmilliarder med noe annet enn at en ønsket et stor idrettsfest, som forhåpentligvis ville ha betydning for folkehelse og avgjort mye å bety for norsk nasjonalfølelse. Men det syntes han var en drøy prislapp for å holde en vinterfest.

Jeg skal ikke gå inn i debatten om hva som gikk galt med OL-søknaden, men fortelle hva jeg svarte politikeren.

Det er tre grunner til at vi nå undersøker muligheten av å få finansiering til et Solheim Cup-arrangement i 2019.

  1. Det vil skape blest om golf og kvinnegolf spesielt (Solheim Cup er  det arrangementet som har størst medieinteresse og publikumsinteresse på kvinnesiden i golf).
  2. Solheim Cup vil være et høydepunkt i en golf-reise som vi ønsker å invitere hele Norge med på. For planen er å arrangere en årlig LET (Ladies European Tour)- turnering forskjellige steder i landet frem til Solheim Cup. Vi ønsker å starte i Bergen i 2016, vurderer en arena i Midt-Norge i 2017, Lofoten i 2018 og et punktum året etter Solheim Cup i Oslo, med en turnering i Stavanger-området. Med andre ord; ta hele landet i bruk.
  3. Vi ønsker å bruke Solheim Cup og fokus på kvinnegolf til å rekruttere, ivareta og utvikle flere jenter og kvinner i årene fremover.  Målsettingen er 10-15.000 nye kvinnelige spillere.

– Dette synes jeg er gode argumenter, svarte politikeren. Dere har i hvert fall et svar på hva dere vil, sa han og slo meg jovialt på skuldra.

Om det er nok til at vi får offentlig støtte til våre prosjekter, gjenstår å se. Vi jobber nå med søknader til det offentlige. Det er en krevende prosess, men hvis vi kan få i overkant av en promille av det OL-prosjektet var kalkulert til, så er vi langt på vei i boks med økonomien.

Noe skal garantert komme ut av Solheim Cup-prosessen.

Finn H. Andreassen

Vi trenger så avgjort å rekruttere flere kvinner. I dag er bare 25 % av våre medlemmer damer. Målsettingen bør være en medlemsmasse der kjønnsbalansen er tilnærmet lik.

Hva skyldes det at vi ikke har flere kvinner ute på fairwayene?

Mye av svaret ligger nok i gammel tradisjon, at golf har vært en ”mannesport”.  Men har klubbene og medlemmene vært flinke nok til å ”selge inn” mosjonssporten og den sosiale opplevelsen til kvinner?

Svaret gir seg selv. At vi har et stort potensial for å rekruttere flere kvinner, er hevet over enhver tvil. La oss gjøre noe med det.

For det er jo ikke slik at kvinner holder seg unna treningsstudioer og friluftsliv. Hvorfor skulle de ikke da også finne golfsporten interessant?

En ting er i hvert fall sikkert: Om vi ikke makter å få Solheim Cup til Norge, skal vi i forbundet i hvert fall ha en gjennomarbeidet plan for hvordan vi skal kunne rekruttere flere kvinner til denne sporten.

Noe skal garantert komme ut av Solheim Cup-prosessen.

Finn H. Andreassen

President NGF