Det er veldig hyggelig å høre. En minister med ansvar for idrett som vet hva golfsporten har av utfordringer og skjønner den helsemessige effekten av en runde eller to på grønt gress, er nettopp hva vi har ønsket oss. Bedre kunne det ikke bli.

Altfor ofte har jeg de siste årene møtt politikere i Stortinget som sitter fast i gamle fordommer om at golf er en rikmannssport, en slags dekadent hobby for de velstående. Heldigvis skjønner mange lokalpolitikere og politisk aktive på grasrotnivå at virkeligheten er annerledes. Golf er en folkesport som skaper sosialt nettverk, naturopplevelse og mosjon.

Gledelig er det også at det nå er blitt økt fokus rundt mosjonseffekten av golf. Det å få både unge og godt voksne til å holde seg i form, har heldigvis blitt understreket i den siste stortingsmeldingen. Og nå er nettopp dette også blitt et punkt i Norges Idrettsforbunds søknad til regjeringen i forbindelse med neste års tippemidler. Under kapittel «voksenidretten» skriver NIF «..for å nå visjonen om idrettsglede for alle, er det en utfordring å legge forholdene enda bedre til rette, slik at voksne medlemmer finner et attraktivt aktivitetstilbud innenfor den organiserte idretten…». Det er en ordlyd jeg støtter helhjertet.

Men det gjenstår å se om NIF mener det så oppriktig at det også gir seg utslag i at fordelingsnøkkelen av de midlene som kommer fra staten også blir kanalisert til idrettslag som aktiviserer godt voksne, som golfklubbene. Hittil har NIF vist liten vilje til det. Norske golfere er faktisk de som får minst støtte pr. hode fra de midlene staten sender over til idretten. Så ett er å overbevise politikerne. Like viktig er det å få øvrigheten i Norges Idrettsforbund til å tenke nytt. Kanskje en golfinteressert idrettsminister kan gi noen føringer i det tildelingsbrevet som følger med når statsmidler deles ut?

Når jeg først er inne på politikk, har jeg lyst til å nevne et eksempel på manglende politisk respons. På bakgrunn av de utfordringene som Groruddalen Golfklubb står overfor, tok jeg kontakt med den politikeren som virkelig har markedsført seg som Groruddalens forkjemper, nemlig Ap-politikeren Jan Bøhler. Både med egenkomponert musikkvideo på YouTube og i tabloidpressen har han vist sitt engasjement, blant annet ved å presentere «Stortingets største biceps», politikeren som virkelig er opptatt av idrett og som trener mer enn mange andre folkevalgte.

Det budskapet vi ønsket å få stortingspolitikerens oppmerksomhet rundt, var de mulighetene som golfklubben representerer for å få flere av dalens innbyggere til å mosjonere. Groruddalen har en stor andel innvandrere, og nettopp denne gruppen har store utfordringer med inaktivitet. Politikerne har satset statlige midler på å utvikle forskjellige miljøtiltak i Groruddalen. Kunne Jan Bøhler, som brenner slik for bydelen, bidra til at en fant et sunt samspill mellom kreftene i golfklubben og de overordnede mål om lystbetont mosjon? 

Men til tross for tre henvendelser til Jan Bøhler, en av dem med forsikring fra Arbeiderpartiets informasjonskontakt om at dette skulle vi få respons på, så har vi ingen ting hørt. Den idrettsinteresserte Jan Bøhler er trolig mer opptatt av å trene i Stortingets velutstyrte trimrom enn å bruke tid på fremtiden for en golfbane i Groruddalen, nærområdet han har beskrevet sin kjærlighet til. Faktisk et golfanlegg som i sin tid ble anlagt etter politisk initiativ fra nettopp Arbeiderpartiet.

Dette bekrefter bare hvor viktig politisk påvirkning er, selv om ikke alle dører er like åpne. Men det gledelige er at vi ser en gryende positivitet til golf blant mange folkevalgte. Og en idrettsminister med golfkøller i bagasjen, det liker vi.

Nylig uttalte hun til nettstedet www.norskgolf.no: -Golfen er kjempeviktig for Norge i et folkehelseperspektiv.

Dette er en idrettsminister etter vårt hjerte.

Finn H. Andreassen

President/NGF

 

Sitat: Og en idrettsminister med golfkøller i bagasjen, det liker vi.