Det skriver Drammens Tidende.

«Vi vil informere om den vanskelige og alvorlige situasjonen baneselskapet befinner seg i», skriver klubben på sine nettsider.

Informasjonsmøtet finner sted i klubbhuset 28. juni.

Idrettslaget Drammen GK eier i dag 51 prosent av aksjene til driftselskapet Drammen Golfbane AS. Det er baneselskapet som har havnet i økonomisk uføre, og de to siste årene har underskuddet i akjseselskapet vært på snaue én million kroner i året, skriver Drammens Tidende (krever innlogging).

Klubbens styreleder, Jan Henrik Knudsen, ønsker ikke å uttale seg til avisen før informasjonsmøtet, men sier det pågår intense forhandlinger for å finne løsningsscenarioer.

Han sier driften av golfbanen er redusert til et forsvarlig minimum, men at det er rammebetingelsene rundt som er problemet for klubben. Klubben har nå satt opp tre krav som må være oppfylt for at det skal være mulig å finne en løsning som redder selskapet:

– Refinansiering av gjelden med kommunal garanti, overtakelse av alle aksjene i selskapet til en pris vi kan leve med, og sist, men ikke minst, en markedstilpasset baneleie fra grunneierne, sier Knudsen til Drammens Tidende. Alle disse tre forholdene må være på plass for at klubben skal kunne overta ansvaret, forteller han.