Boyette har valgt å gå fra sin avtale med Lofoten Golfbane AS. Det melder Lofotposten på sine nettsider.

– Samarbeidet med entreprenøren er avsluttet. Vi oppfatter at det er helsemessige årsaker og interne forhold i bedriften hans som er bakgrunn for dette. Vi er fornøyde med jobben som er gjort så langt, sier Frode Hov i Lofoten Golfbane AS.

Til tross for at entreprenøren nå trekker seg vil utbyggingen fortsette som planlagt. Det var i utgangspunktet planlagt en byggestopp fra nå og frem til februar, og dermed kunne ikke timingen vært bedre.

– Dette har skapt noe ekstraarbeid for oss, men vi føler at vi har god kontroll. Vi har brukt litt tid på å gå igjennom prosjektet for å se hvordan vi ligger an både tidsmessig og økonomisk, og vi er i rute, forsikrer Hov Lofotposten.

Ny entreprenør er allerede på plass, og planen er fortsatt at det Jeremy Turner-designede anlegget skal åpnes om et drøyt halvannet år.

– Målet står fast, og det er å åpne 18-hullsbanen sommeren 2013, konkluderer Hov.