Styret i Norges Golfforbund innga i mai en påtalebegjæring til Norges Idrettstforbunds domsutvalg etter en turneringshendelse der en far bevisst skal ha forsøkt å hjelpe en utøver i en eliteturnering ved å bryte golfreglene.

Saken ble først behandlet i NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg, som enstemmig anbefalte å ta saken til NIFs domsutvalg.

Nå opplyser NIF på sine nettsider at faren er drømt for overtredelse av NIFs lov paragraf 11-4 (1) til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv og til tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening for en tidsperiode på et år – med virkning fra 14. juni 2018.

Sønnen ble raskt frifunnet ettersom det ikke ble funnet noe bevis på at han selv var delaktig i caddiens forsøk på juks.

I domsutvalgets avgjørelse har de gjengitt turneringslederens beskrivelse av hendelsen slik:

«Spillers (B) caddie (hans far A) ble beskyldt for bevisst forsøk på juks. B slo først ut én ball. På grunn av usikkerhet om ballen hadde gått OB, slo han en ball til som lander i det samme området, trolig bak en forhøyning og hvor det fra teestedet er umulig å se landingsstedet. Fra teestedet så spillerne en hvit stake. Det var fra teestedet umulig å se at det var et «hjørne» hvor det er hvitmerket, før man kommer fram til stedet.

Da alle spillerne kom fram til der de tror ballene hadde landet, så de at en spillers ball ikke er OB. Like ved, litt bak et tre, fant Bs caddie en ball av samme merke (TaylorMade) og nummer som en av ballene som ble slått ut hadde. Han ropte da ut «B, her er ballen din». En av spillerne i gruppen (C, klubb W) sa at han så at caddien slapp en ball på bakken. De øvrige 3 så ikke dette. Bs to «riktige» baller ble for øvrig straks etter funnet cirka 20 meter lenger fram.

Temperaturen ble ganske høy da C beskyldte caddien for å ha sluppet en ball for å hjelpe sin sønn (noe han nektet for) og en av de øvrige spillerne ba caddien om å fjerne seg fra banen, hvilket han gjorde.

På dette tidspunktet kom tilfeldigvis en av dommerne forbi og ble forklart hva som hadde skjedd. B valgte der og da å trekke seg fra turneringen og ble kjørt til klubbhuset av Dommer 1. Turneringslederen og Dommer 1 tok umiddelbart en prat med B. Han fortalte da omtrent den samme historien og var veldig usikker på hva som hadde skjedd fordi han ikke hadde sett ballen som caddien ropte var hans da B – sammen med de øvrige – gikk for å lete etter en av de andre spillernes ball.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Golfpresident Marit Wiig sier det er viktig at juks blir slått ned på. (Foto:NGF)

Viktig og preventivt prinsipp

Golfpresident Marit Wiig uttaler i en pressemelding at golfforbundet mener at dommen både er riktig og viktig for Golf-Norge:

– Golf er en idrett som bygger på gjensidig tillit. Da blir det ekstra alvorlig når juks forekommer, sier Wiig.

Presidenten understreker at dette er en uheldig sak for alle parter som man gjerne skulle være forunt, men håper dommen vil få en preventiv virkning.

– Ærlighet og fair play er svært viktige verdier. Jeg håper vi slipper lignende hendelser i fremtiden slik at alle som stiller opp i konkurranser, er trygge på at det skjer på like vilkår, konkluderer golfpresidenten.