NB! Les denne først:

Bakgrunn: Klubber vil ha mer VTG-opplæring innendørs

– – –

Man skal ikke skru tiden mange år tilbake før et flertall av klubber var skeptiske til å la innendørs trening ta stor plass i nybegynneropplæringen, men med fremveksten av mange nye sentere, bedre teknologi og et stadig synkende medlemsantall har pipen nå fått en helt annen lyd. Tor-Anders Hanssen er derfor ikke veldig overrasket over tallene Norsk Golf presenterer for ham fra vår spørrerunde om VTG-kursene.

– Det er mange årsaker til denne oppmykningen i holdninger. Jeg tror det er veldig positivt for golf i Norge hvis klubbene og innendørssentrene kan spille på lag for å utvikle sporten vår. Fordelene som innendørstrening gir, er veldig reelle, sier Hanssen.

Han synes klubbene i undersøkelsen kommer med mange gode innspill, og har forståelse for at det er behov for å forlenge rekrutteringen utover den korte utendørssesongen. Snart skal golfforbundet gå VTG-satsingen enda nærmere i sømmene når de tar fatt på en omfattende evaluering av nybegynneropplæringen. Da sier han at det blir helt naturlig å ta opp hvilken rolle simulatorsenterne skal spille i fremtiden.

– Golfforbundet gjør klokt i å tenke at dette er en mulighet som vi ikke har hatt tidligere. Det er rundt 80 innendørssentre i Norge. Uansett hvordan man vrir og vender på det, må det være et veldig stort pluss for golfen! 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NGF skal evaluere VTG-opplæringen i 2019. (Foto: Benjamin A. Ward)

Positiv

Saken kommer til å bli behandlet ved golftinget i november når klubbene skal vedta ny virksomhetsplan for Golf-Norge de fire neste årene.

– Det er mange fordeler med å lære opp golfere innendørs. Det er pedagogisk effektivt, det er trygt miljø, det gir kontrollerte rammer for instruksjon, og man har mulighet til å bli trygg på golfen før man beveger seg ut på en golfbane, sier Hanssen, men understreker at mange av ulempene med nybegynneropplæring er mange av de samme som fordelene.

Han sier det er viktig å lytte til klubbene som spør om simulatorgolf er det samme som «vanlig» golf, med tanke på at det ikke er noen barrierer, man behøver ikke å ta hensyn til vær og vind, man spiller uten kø, man trenger ikke å lete etter ballen, og man står flatt hele tiden.

– Uansett er det ikke noen tvil om at innendørsgolf er en fantastisk substitutt for treningen som skjer utendørs. Når vi skal evaluere VTG-satsingen i 2019, skal vi gå grundig til verks og involvere klubbene, proer og de VTG-ansvarlige. Personlig er jeg veldig positiv til at innendørstreningen skal kunne spille en større del av opplæringen enn det gjør i dag, sier Hanssen.

Formålet med VTG er ikke å gjennomføre tolv timer, men å skolere deltagere til å fortsette med golf etter kurset.

Tor-Anders Hanssen

Selv mener generalsekretæren mener det kan være lurt i å myke opp i det nåværende minimumskravet om tolv timer VTG-opplæring for å bli bekreftet som golfspiller. Han ser for seg mer skreddersøm i opplæringen og foreslår at klubbproene kan få mer ansvar for å vurdere nivået til hver enkelt kursdeltager. 

Slik kan nybegynnere som har spilt litt golf fra før eller har lært seg golf på kort tid, få unnagjort kurset på noen timer og sendes ut på golfbanen så fort som mulig. De som er helt ferske eller bruker lengre tid på å lære seg golf, må på sin side kanskje ivaretas litt mer.

– Formålet med VTG er ikke å gjennomføre tolv timer, men å skolere deltagere til å fortsette med golf etter kurset. Jeg ønsker å gi proene mer rom for å bruke sin kompetanse og ta mer skjønnsmessige vurderinger av hver spiller. Det er ikke alle som har behov for tolv timer, mens andre har behov for mer, konstaterer Hanssen. 

Mer samarbeid er bra

I spørreundersøkelsen var det mange klubber som understrekte viktigheten av at det fortsatt skal være klubbene som er avsendere for VTG-opplæringen, uavhengig av om kurset foregår inne eller ute. Det er Hanssen enig i, og påpeker også at det er nedfelt i loven at det er klubbene som har ansvaret for den idrettslige virksomheten. Klubbene står likevel fritt til å delegere oppgavene til et kommersielt drevet golfsenter, forutsatt at det er klubben som er den offisielle avsenderen for kurset.

Hanssen sier det ikke bør være noe motsetningsforhold mellom golfklubber som er drevet som idrettslag, og kommersielle selskaper når det gjelder rekruttering av golfspillere. Heller tvert imot.

–Jeg er veldig positiv til å få disse to delene av golfen til å snakke mer sammen. Det er vi alle tjent med. Hvis klubbene og innendørssentrene snakker sammen og får til et godt samarbeid, kan vi få flere vinnere enn tapere. Vi må lete med lys og lykter for å finne måter å få flere til å trives med golfen på.

– – –