Golfforbundet opplyser på sine nettsider at endelig regelbok og teknisk spesifikasjon ikke var klart før utgangen av oktober, men NGF har likevel kommet langt med arbeidet i Norge og er godt i gang med å oversette handicapreglene til norsk og i å utarbeide informasjonsmateriell beregnet til klubber og spillere.

Før WHS kan implementeres i Norge, må imidlertid GolfBox ha omprogrammert sine systemer, og innføringen av det nye systemet er dermed satt til 1. mars.

Frem til overgangen til WHS 1. mars 2020 skal alle handicaptellende runder dermed spilles etter nåværende EGA Handicap System 2019.

Handicap = gjennomsnitt

Når det nye verdensomspennende handicapsystemet trer i kraft, endres også måten ditt handicap beregnes på.

Sannsynligvis betyr det også at du ditt handicap vil endre seg noe ved konverteringen i mars.

Golfsporten har i mange år hatt globale golfregler, utstyrsregler og regler for amatørstatus, men hele seks ulike handicapsystemer og hvordan handicap utregnes. Disse fungerer bare der de gjelder, og kan i liten grad konverteres fra det ene systemet til det andre. 

De viktigste elementene i World Handicap System (WHS) er:

– Ditt handicap blir gjennomsnittet av det handicapet du spilte til i de åtte beste av de siste 20 rundene

– Handicapkategorier forsvinner

– Alle (uavhengig av handicap) kan spille handicaptellende selskapsrunder eller handicaptellende turneringsrunder over 9 eller 18 hull

– Runder over ti eller flere hull kan også være handicaptellende i noen situasjoner

– Høyeste handicap er 54,0

– Det er ikke lenger noen begrensning på å kunne justere handicap fra under til over 36,0

– Du registrerer enten din score hull for hull, eller en justert bruttoscore totalt for runden

Du behøver ikke registrere eller meddele før start at du skal spille en handicaptellende runde.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer med mitt handicap i overgangen til nytt handicapsystem?

Dine handicaptellende runder registrert i GolfBox i perioden 2017-2019 blir brukt til å beregne nytt handicap. Resultatene fra de 20 siste av disse rundene blir omregnet til det handicapet du spilte til i de rundene. For at en runde skal kunne bli brukt i overgangen, må følgende data være tilgjengelig for runden:

– Bruttoscore eller stableford-poengsum, og

– Banens par, og

– Baneverdi, og

– Slopeverdi

En runde hvor det bare er registrert en stableford-poengsum, inneholder ikke nok informasjon til at det kan bli beregnet hvilket handicap det ble spilt til i den runden.

Hva skjer om jeg har færre enn 20 runder registrert før overgangen?

Dette løser systemet automatisk ved at gjennomsnittet blir beregnet på et færre antall runder, i forhold til hvor mange runder du har registrert. Dette er det en standard tabell på.

Denne tabellen blir også benyttet inntil en spiller har registrert 20 eller flere runder.

Jeg har bare registrert Stableford-poengsum på mine runder i GolfBox. Kan disse brukes til å beregne nytt handicap?

Ja, selv om du bare har registrert en Stableford-poengsum vil disse bli brukt til å beregne det handicapet du spilte til i de rundene, men som nevnt ovenfor må det også være registrert par, baneverdi og slopeverdi.

Kan mitt handicap bli endret mye ved overgangen?

Det er vanskelig å forutsi om eller hvor mye ditt nye handicap blir endret i forhold til ditt «gamle» EGA-handicap. Det kan bli høyere, lavere eller det samme. Dette avhenger av hvilke runder du har registrert, og hvor mange runder du har registrert. Har du for eksempel bare registrert gode runder kan det påvirke, men har du registrert alle dine handicaptellende runder vil det mest sannsynlig ikke bli endret noe særlig. Kanskje ett slag opp eller ned. Spillere som er på vei opp i handicap vil generelt få et noe høyere handicap.

Hvordan beregnes handicap?

Ditt handicap blir gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 registrerte handicaptellende rundene. Det eneste du som spiller behøver å tenke på, er å spille runden og registrere resultatet i GolfBox snarest mulig etterpå, og aller helst i løpet av den samme dagen du spilte runden. Da beregner GolfBox nytt handicap i løpet av påfølgende natt og neste morgen kan du se om ditt handicap er blitt endret etter den siste runden.

Hva beregnes gjennomsnittet på?

Gjennomsnittet beregnes på et nytt begrep som kalles «Handicap spilt til» («Score Differential»). Det er det handicapet du faktisk spilte til på runden. Du behøver ikke å regne ut dette, for det gjør GolfBox automatisk etter at du har registrert din score, antall slag, hull for hull, alternativt en justert bruttoscore totalt for runden i GolfBox.

Hvis du for eksempel har handicap 21,6, men spilte til handicap 19,1 i den runden, er det verdien 19,1 som blir lagret som én av de siste 20 scorene.

Forsvinner stableford?

Nei. Stableford som konkurranseform lever i beste velgående, men stableford-poengene brukes ikke lenger til handicapformål eller til å regulere handicap. Du kan fortsatt spille så mye stableford du vil, men husk å notere hvor mange slag du bruker på hvert hull, slik at du kan registrere hullscore (antall slag) når du skal registrere runden i GolfBox etterpå. 

Hva skjer med buffersoner?

Buffersoner finnes ikke i WHS.