I et brev til kommunen viser golfklubben til at den har investert mye penger i golfanlegget, blant annet i klubbhuset, og at den tidligere har fått nærmere 1,5 millioner kroner i tippemidler, skriver Kvinnheringen i tirsdagens papirutgave av avisen.

 

I følge Kvinnheringen blir det i brevet vist til at det er vanlig praksis at Norsk Tipping bidrar med en tredjedel av midlene til anlegg av denne typen, under forutsetning av at kommunen og utbyggeren gjør det samme.

 

– i vårt tilfelle har vi knapt fått en eneste krone fra kommunene, noe som har ført til en pantegjeld til banken på om lag 1,5 millioner kroner, skriver klubben til kommunen.

 

Les også: Golf-Norge får nest minst i pengetilskudd 

 

I følge Kvinnheringen er klubben innforstått med at kommunen har begrensede midler til rådighet, men mener likevel at de skylder klubben 1,5 millioner i investeringsmidler. For at det skal kunne gjennomføres, ber klubben kommunen å gå med på en sponsoravtale, der kommunen betaler 10 000 kroner i måneden i 10 år, gjeldende fra 2014.

 

Kultursjef Kristian Bringedal sier kommunen aldri har praktisert slik, og vil ikke gjøre noe unntak heller i dette tilfellet.

 

– Det er vanlig at kommunen gir byggetilskudd til private godkjente kulturanlegg på intill en tredjedel av kostnadene, når offentlige tilskudd er trukket fra. Men dette året er det satt av 700 000 til slit, og det skal deles på mange, sier Bringedal til Kvinnherad.

 

 

Les også:

 

Oppfordrer til direkte kontakt med politikere

 

Introduserte kulturministeren for golfsporten

 

Skal bygge nærgolfanlegg med kommunale midler