Etter ti år med nedgang opplever Golf-Norge en massiv medlemsvekst og aktivitetsøkning i det som ser ut til å bli en jubelsesong for norske golfklubber. I Stjørdal er ikke situasjonen annerledes.

Det spesielle er at en vesentlig del av veksten kommer fra et annet idrettslag i nærmiljøet.

– Vi startet sesongen med 443 betalende medlemmer. I juli passerte vi 550, og 25-30 av de nye medlemmene spiller håndball eller fotball i Stjørdals Blink, forteller Tor Erik Berbu, daglig leder i Stjørdal GK.

Golfbanen som rullet

De siste månedene har idrettsungdom fra Blink strømmet til golfbanen.

– Vi har lenge tenkt at det ligger et rekrutteringspotensial her, og det hele startet før jul da én av fedrene tok kontakt. Han ville gi et VTG-kurs i gave til sønnen, og vi ga han samtidig et bra tilbud om medlemskap, forteller Berbu.

Få dager senere ble klubben kontaktet av en annen foresatt som ønsket det samme. Og da sesongen nærmet seg, startet golfballen å rulle for alvor.

– Vi fikk 10-12 innmeldinger fra fotballgruppa da koronaen stoppet aktiviteten der, og golffeberen spredde seg raskt til håndballmiljøet også. Vi ble nok et slags friområde for rastløs idrettsungdom, sier Berbu, som er svært fornøyd med de nye medlemmene.

En uredd gjeng

– Det kan selvsagt være utfordrende å ta imot så mange nye på kort tid, men tilbakemeldingene fra hele klubbmiljøet er udelt positive. Ungdommene er blide og hyggelige, og samtidig er de uredde. De vil ut på banen for å spille og lære med en gang.

I tillegg til 18-hullsbanen har Stjørdal GK en korthullsbane med seks par 3-hull som er viktig for rekrutteringen.

– Korthullsbanen er av stor betydning, medgir Berbu.

– Her kan alle oppleve golfglede før de melder seg på VTG-kurs. Vi har utstyr som vi låner ut til dem som trenger det. Og i år har aktiviteten på treningsområdene vært formidabel. Jobben nå er å ta vare på alle sammen.

Den viktige ivaretakelsen

For årets golfboom kan bli en kortvarig lykke dersom Stjørdal GK, i likhet med de andre klubbene i Golf-Norge, ikke evner å skape et miljø for nybegynnerne. Ansvaret for at folk trives, deles av alle i klubbmiljøet.

– Ivaretakelse vil være vår hovedprioritet framover, understreker Tor Erik Berbu.

– Vi har ikke for mange ressurspersoner å ta av, men vi er nødt til å få i gang fadderordninger, klubbtreninger og andre tiltak nå. I tillegg til nyrekrutteringen av idrettsungdom fra Stjørdals/Blink, opplever vi at gamle medlemmer kommer tilbake. Ektefeller og barn følger på. Med over 100 nye medlemmer starter jobben med å beholde alle sammen.