Sunnmørsposten skrev i forrige uke om Giske GK, som har søkt om dispensasjon for å detaljregulere jord som i dag har vært brukt til grassproduksjon. Banen består i dag av seks hull, som varierer fra 95 til 320 meter. Klubben leier området, en avtale med kort oppsigelsesfrist. Nå ønsker de å etablere en nihullsbane med nye øvingsområder og miljøanlegg. I følge Sunnsmørsposten er de seks grunneierne positive til tiltaket, og banen er beregnet til å koste 3,5 millioner.

 

Klubbens 150 medlemmer mener å ha funnet drømmeområdet for en ny bane. På den andre siden står imidlertid jordbruksinteresser.

 

– Denne sandjorda er noe av den fineste som finnes i hele fylket. Her kan man høste gress nesten uansett vær. Det er klart det er lett å lage golfbane her, men det vil få store konsekvenser for bøndene i kommunen, sier leder i Giske bondelag, Fredrik Godø til Sunnmørsposten

 

Klubben sendte tidligere denne måneden en søknad om dispenasjon til å bygge golfbane i området, men etter et møte med plannemda trakk de søknaden før kommunen rakk å vurdere den.

 

– Av erfaring fra tidligere saker ble vi anbefalt å få lagt dette som en omdisponering i kommuneplanen. Den skal ikke håndteres før i 2013, derfor kommer det nå til å ta litt tid, sier daglig leder i Giske GK, Egil Valderhaug til smp.no.

 

Han medgir at klubben ikke får noe ny bane med det første.

 

– Får vi nei, så får vi nei. Men vi tror dette er et godt alternativ. Nå ligger en eventuell bane uansett langt frem i tid, konkluderer han.