* Korter ned regelboken

* Kjappere spill med putting med flagg i hullet og kortere letetid

* Uttrykket «vannhinder» forsvinner. «Straffeområder» innføres som nytt begrep.

* Nye regler for out-of-bounds, som gjør at man kan droppe ballen i fairway mot to straffeslag.

– – –

Det er travle dager for golfsportens styringsorganer, USGA og R&A. Nylig kom nyheten om at de skal innføre et felles handicapsystem over hele verden fra og med 2020, og mandag offentliggjorde omsider de de varslede endringene i golfreglene.

USGA og R&A har startet jobben med å modernisere golfreglene så tidlig som i 2012. I mars i fjor bekreftet de at hadde skissert en ny versjon av regelboken med enklere regler, og etter et års evalueringsprosess, hvor golfspillere fra over 100 land har kommet med innspill, har de nå blitt enige om hvordan den nye versjonen skal se ut. 

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Regelboken kortes nå ned fra 34 til 24 regler. Se oversikten over de viktigste endringene under:

(Si din mening om endringene i kommentarfeltet under artikkelen!)

– Dropping av ball: Når du skal foreta en dropp (for eksempel fra en uspillbar lie eller straffeområde), skal du droppe fra knehøyde i stedet for skulderhøyde. Dette gjør det enkelt å droppe, samtidig som det ivaretar litt av tilfeldigheten med hvordan ballen legger seg. (Viktig endring fra 2017: Det ble opprinnelig foreslått at man kunne droppe fra valgfri høyde)

– Når du skal droppe ballen én eller to køllelengder, skal du bruke den lengste køllen i bagen, men ikke putteren. Det gjør at spillere med lange brystputtere ikke lenger kan bruke denne køllen til å få en ekstra fordel ved dropping av ball. (Viktig endring fra 2017: Det ble opprinnelig foreslått at man skulle bruke et standardisert droppemål på 20 eller 80 tommer.)

– Hvis man ved et uhell treffer ballen to ganger med samme svingbevegelse, skal du ikke lenger tildeles straffeslag. Fra og med 2019 skal man kun telle det ene slaget som man brukte for å slå ballen i utgangspunktet.

Det blir innført et alternativ til hvordan man skal håndtere situasjoner med mistet ball eller out-of-bounds: Fra januar 2019 blir en lokal regel tilgjengelig som tillater komiteer å gjøre det mulig for spillere å droppe ballen i nærheten av der hvor man mistet ballen eller der den endte opp out-of-bounds– med to straffeslag. Du kan droppe ballen i nærmeste område i fairway mot to straffeslag. Den nye regelen kommer etter ønske fra klubber som har uttrykt frustrasjon over hvordan dagens out-of-bounds- og mistet ball-regler påvirker hastigheten på spillet negativt når en spiller må gå tilbake for å slå et nytt slag. Den lokale regelen er ikke ment for turneringer på elite- og proffnivå.

– Maksimal tillatt letetid etter en mistet ball reduseres fra fem til tre minutter. Det blir også anbefalt at spillere ikke bruker mer enn 40 sekunder på å gjennomføre et slag.

–  Det blir ikke lenger straff hvis du ved et uhell forårsaker at ballen eller ballmarkøren flytter seg på en puttinggreen. Denne regelen ble allerede innført som en anbefalt lokal regel i 2017.

– Mer avslappede regler på puttinggreenen: Du kan putte med flagget i hullet. Spillere kan reparere spikemerker og andre skader forårsaket av sko, dyr og «andre skader», og det er ingen straff for å ta på sin egen puttelinje.

Begrepet «vannhindere» forsvinner. Det nye begrepet blir såkalte «penalty areas», eller «straffeområder» på norsk. I tillegg til vann kan de dekke områder med ørken, jungel, lavastein, mose, lyng og så videre. Man kan droppe sidelengs ut fra straffeområder, og det blir ikke tildelt straffeslag for å flytte på løse gjenstander eller grunne køllen i bakken i straffeområdene.

– Mer avslappede regler i bunkeren: Det blir ikke lenger straff for å berøre sanden i en bunker før et slag, såfremt du ikke gjør det bevisst for å teste forholdene. Du kan fortsatt ikke grunne køllen når du stiller deg opp til ballen.

– Ny regel for deg som hater å slå fra sandbunkeren: Du kan erklære ballen uspillbar og droppe ballen utenfor bunkeren– med to straffeslag.

– Man skal i større grad stole på spillernes integritet. Man skal ikke tildeles straffeslag dersom det er mulig å fastslå at spilleren i en bestemt situasjon har gjort en så nøyaktig og forventet vurdering som mulig med hensyn til hva som kan forventes i den aktuelle situasjonen – selv om det skulle vise seg å være feil i ettertid, for eksempel fra videoteknologi. Når det vurderes slik at et eventuelt regelbrudd ikke har vært mulig å se med det blotte øye, skal spilleren ikke tildeles straffeslag – uavhengig av hva eventuelle TV-bilder viser.

– Færre regler å bekymre seg for å bryte

Spill- og dommerkonsulent i Norges Golfforbund, Thore Wilhelmsen, er positiv til de nye endringene:

– Spillehastighet er et hett tema over hele golfverden, og dette er viet mye oppmerksomhet i de nye reglene. Man kan for eksempel putte med flagget i hullet, og letetiden reduseres fra fem til tre minutter. I tillegg fjerner man flere av dagens regelbrudd som man knapt kan si har gitt spillerne noen særlig fordel, for eksempel straffeslag ved å treffe seg selv eller sitt utstyr, ball som flytter seg ved leting og dobbeltslag. Videre vil man også få lov til å grunne køllen og fjerne løse naturgjenstander i straffeområder.

– Det blir dermed noe enklere å være golfspiller fra 2019, ettersom det blir litt mindre «risikofylt» å slå fra ulike steder fordi det blir færre regler man behøver å være redd for å bryte. Det er bra, sier Wilhelmsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Det blir noe enklere å være golfspiller fra 2019, ettersom det blir litt mindre «risikofylt» å slå fra ulike steder 

Thore Wilhelmsen, NGF

I september kommer R&A og USGA til å begynne å distribuere golfreglene i ulike versjoner, både på papir og digitalt – inkludert en egen mobilapplikasjon. 

Golfreglene skal sendes ut i en egen «spillerutgave», som er en forkortet og brukervennlig versjon av den fullstendige regelboken, med kortere setninger og forklarende illustrasjoner og diagrammer. Spillerutgaven blir skrevet i andreperson (du-form) og vil være den utgaven som folk flest kommer til å ha liggende i bagen. 

Den fullstendige utgaven kommer til å bli skrevet i tredjeperson, og vil ha mer utfyllende informasjon enn spillerutgaven.

I tillegg lanseres også en offisiell guide til golfreglene, som erstatter den nåværende «decisions»-boken. Denne boken kommer til å inneholde all nødvendig informasjon for turneringskomiteer og dommere. Guiden inneholder tolkninger av reglene, komiteenes prosedyrer og de modifiserte golfreglene for spillere med funksjonshemninger.

USGA har allerede lagt ut en rekke videoer som forklarer de nye reglene, og i løpet av september blir nettsiden oppdatert med ytterlige informasjon om hvordan man gjør overgangen til de nye reglene enklest mulig. 

NGF har siden høsten 2017 jobbet med oversettelsen av de nye golfreglene, og disse kommer på norsk mot slutten av 2018. Thore Wilhelmsen minner om at golfreglene som hele golfverden skal forholde seg til ut året, er dagens versjon – altså 2016-versjonen av golfreglene. Søk opp «Rules of Golf» i AppStore eller Google Play for å finne golfreglene på norsk på din smarttelefon.

Hva synes du om de nye regelendringene? Noe som gleder deg? Noe som skuffer deg? Noe som overrasker deg? Noe du savner? Rop ut i kommentarfeltet under!