Den 1. mars er det ordinær søknadsfrist til landets videregående skoler. Norges Golfforbund har i dag et utviklende og forpliktende samarbeid med Wang Toppidrett og Norges Toppidrettsgymnas.

Formålet med samarbeidet er å gi unge utøvere muligheten til å kombinere skole og golfsatsing. På lang sikt skal det bidra til flere norske spillere på høyt internasjonalt nivå.

Regionale utviklingsmiljøer

– Vi har et mål om å utvikle flere spillere til verdenstoppen. Men veien dit er lang, bratt og kronglete. Derfor bør talentene også få med seg verdifull studiekompetanse å bygge videre på, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

Alle skolene i samarbeidet har underskrevet en avtale der norsk lov, idrettens regelverk og NGFs eget planverk er styrende for aktiviteten. I løpet av 2024 ønsker forbundet å etablere 6-7 sterke, regionale utviklingsmiljøer i Golf-Norge.

– Vi legger til rette for mer og bedre samhandling mellom klubbene, skolene, Olympiatoppen og NGF. De gode resultatene får vi når strukturen blir varig og ønsket kultur er på plass. Da har vi en utviklingsmodell i verdensklasse, mener Hanssen.

I samarbeidsmodellen jobbes det aktivt for å forsterke de regionale miljøene. Håpet er at mange talenter finner veien til skolene.

– Vi vet at den valgte modellen gir referanser og muligheter som verken en lokal eller sentralisert modell kan gi oss. Verdens beste idrettsutøvere utvikles ofte i mindre miljøer med en sterk prestasjonskultur, poengterer generalsekretæren.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er mange veier til golftoppen. Og på veien skal de unge vite at de stiller likt i NGFs uttak, uavhengig av klubb eller hvilken skole man går på, forsikrer generalsekretæren i NGF. Illustrasjonsbildet er fra Kristiansand GK. Foto: Tom Erik Andersen

Det frie skolevalget

Men prestasjonskulturen på skolene viser seg også i kampen om elevene. I NGFs planverk slås det fast at spillerutviklingen bør skje nærmest mulig den klubben hvor spilleren utøver sin daglige aktivitet. I enkelte regioner er det likevel stor konkurranse om de mest lovende talentene.

– Vi bor i et fritt land der alle selv kan bestemme hvilken klubb de vil være i eller skole de vil gå på. Ingen samarbeidsavtaler eller voksne kan overstyre det, fastslår Hanssen.

I NGF vet man at det er mange veier til toppen. At mennesker er forskjellige, med ulike ønsker og behov. Friskoleloven og fritt skolevalg er også de unge golfspillernes rettighet. Og de som velger annerledes, skal fortsatt ha mulighet til å virkeliggjøre drømmen.

– Ingen unge spillere skal føle seg presset til å velge en bestemt skole. Det er den enkeltes valg. Og på veien skal de vite at alle stiller likt i NGFs uttak, uavhengig av klubb eller hvilken skole man går på. Det er også NGFs ansvar å følge opp talentene som står utenfor de regionale utviklingsmiljøene, sier Tor-Anders Hanssen.