Tekst: Kristin Moe Krohn og Christian Døvle

 

– Vi er uenige om veivalg, og hva som trengs for å utvikle sponsor- og markedsarbeidet i NGF videre, sier generalsekretær i NGF, Tor-Anders Hanssen til Norsk Golf om markedsansvarlig Atle Øi som sa opp i golfforbundet tirsdag forrige uke, med virkning fra 30. september.

 

Hanssen sier NGF på kort sikt nå vil søke salgshjelp for å selge produktene frem mot jul. I tillegg blir det samlet krefter internt i forbundet på tvers av de ulike avdelingene for å stake ut en videre kurs. Hanssen vil selv lede arbeidet med organisering og fordeling av oppgaver i denne gruppen, men vil ikke involvere seg mye i selve salgsjobben.

 

Kontakter glapp i siste øyeblikk

 

Problemene på sponsorsiden fremgår av NGFs årsrapport for 2012 som ble offentliggjort på forbundets hjemmeside for et par uker siden.

 

(Last ned årsrapporten her)

 

NGFs resultatregnskap for 2011 viser totale verdi på sponsorinntektene (inntekter + barter) på 5 100 698 kroner. Ved utgangen av 2012 var sponsorinntektene nede i  2 532 463 kroner, en halvering fra 2011. 

 

Og mer alarmerende – nesten fem millioner kroner bak budsjettet som var på 7 500 000. Nedgangen på fem millioner gjelder imidlertid ikke bare rene sponsorinntekter i kroner og øre.

 

Innbakt i budsjettet på 7,5 millioner var det budsjettert for rene sponsorinntekter på 3,5 millioner i 2012. Disse havnet imidlertid på 1,9 millioner, 1,6 millioner bak budsjett og 600 000 kroner lavere enn sponsorinntektene året før.

 

I sponsorbudsjettet for 2012 var det samtidig budsjettert for en total verdi på barteravtalene på 4 000 000. Byttene av varer eller tjenester ble nedvurdert fra 4 millioner til 600 000, og står for den største verdinedgangen i sponsorbudsjettet. 

 

 

Utdrag fra årsrapport 2012. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

 

 

 

Mens den totale verdien av bytteavtaler i 2011 var på drøye 2,6 millioner kroner, endte den i fjor var på snaue 625 000.

 

– Flere gode kontakter som skulle hjelpe oss glapp i siste øyeblikk. Når flere ”leads” faller fra ble prosessen kraftig forsinket. Samtidig har vi ikke gode nok produkter å selge, sier Hanssen til Norsk Golf når vi ber ham forklare nedgangen i sponsorinntekter.

 

– Flere millioner bak budsjettet for inntekter er vel dramatisk for dere? Hvilke konsekvenser får det fremover?

 

– Noen av de bortfalte inntektene impliserer at vi ikke har hatt kostnader heller. Når dette har blitt klart gjennom prognoser underveis, så har vi måttet spare. Det har vi gjort etter beste evne uten at det har skullet medføre konsekvenser for idrettslige aktivitet, sier generalsekretæren. 

 

Trenger bedre tilbud

 

Hanssen sier det er vanskelig å si hvor mye det tunge sponsormarkedet har skylden for nedgangen i sponsorinntektene. Han peker på at markedet er tungt for golfsporten sammenlignet med fotball som er jevnlig å se i media. Hanssen sier norsk golf har få produkter som skaper oppmerksomhet i samme grad, og at NGF må tydeliggjøre sine produkter og hva verdien av de er før man får testet markedet hundre prosent.

 

– Sponsormarkedet internasjonalt har bedret seg, men det har nok kanskje endret karakter og form. Det krever hardt arbeid, kunnskap og kompetanse å lykkes i sponsormarkedet.

 

Til tross for nedgangen i sponsorinntekter, har det likevel vært en oppgang av samarbeidspartnere inne i forbundets sponsorpool ”NGF Club”. Mens det var 21 samarbeidspartnere i 2011, var det 23 inne i 2012.

 

På side 39 i årsrapporten under feltet ”Sponsorsalg” sier NGF at de ikke har merket det tøffe sponsormarkedet i samme grad som klubbene:

 

«Sponsormarkedet for golf i Norge har vært svært tøft for klubbene i 2012. NGF har ikke i samme grad merket konsekvensene av dette, men det ligger ikke et stort potensial i eksisterende sponsorprodukt.” heter det i årsrapporten. 

 

– Har dere belegg for å skrive det basert på tallene i årsrapporten?

 

– Vi vet at mange klubber har slitt, mens vi har jo et godt nettverk gjennom NGF Club. Det blir litt vanskelig å sammenligne, svarer Hanssen, som samtidig reiser spørsmålet om NGF har vært flinke nok til å finne gode produkter å tilby i markedet. Han sammenligner med Skiforbundet som tilbyr smørekurs og kurs i langrennstrening.

 

– Vi må se på hva vi kan tilby: Mental trening, golfundervisning, turneringer, økt helsefokus. Vi har produktene, men vi må raffinere dem.

 

Den kanskje mest profilerte av NGFs samarbeidspartnere som har forsvunnet i år er Titleist. De var NGFs utstyrsleverandør i en årrekke, og også sponsor av Titleist Tour som i år heter Team Norway Junior Tour. Hanssen sier frafallet fra Titleist ikke har påvirket inntektene i særlig grad, og at NGF for tiden er i dialog med flere andre aktuelle kandidater.

 

Tutta gull verdt

 

Golftinget, golf-Norges høyeste politiske organ er om ikke lenge rett rundt hjørnet. NGF har uttrykt at forretningsutvikling er et av deres viktigste fokusområder for tiden fremover. Under Golftinget i november skal også medieavtalen reforhandles.

 

– Hvilke planer og vurderinger gjør dere rundt medieavtalen, sett i lys av nedgangen i sponsorinntekter?

 

– Skjæringspunktet mellom forretningsutvikling/media og markedsarbeid er viktig. Vi må etablere et godt system for kommunikasjon, og i dette arbeidet er Norsk Golf et viktig virkemiddel, ikke bare på papir, men på andre plattformer som nett og mobil.

 

En annen het potet i Golftinget blir avgjørelsen om NGF skal gå videre i sitt forsøk på å få Solheim Cup på norsk jord i 2019.

 

– Har alt arbeidet rundt Solheim Cup 2019 krevd ressurser og tid hos ledelsen som har gått på bekostning av fokuset på markedsarbeid?

 

– Nei, det er heller motsatt. Når det gjelder Solheim Cup er den dialogen vi har hatt med Suzann, hennes management og kontakter rundt henne gull verdt. Vi har fått en mye bedre innsikt i hva som kreves, og hva et Solheim Cup kan gi, slår Hanssen fast.