Det er ikke uten grunn at hybridkøller har blitt stadig mer populære de siste 20 årene.

Mange sliter med å få ballen opp i luften med de lange jernene med lavt loft, mens det allsidige designet til hybrider, som ser ut en som en sammensmelting av en fairwaywood og jernkølle (derav navnet), gjør at de enkelt kan brukes både fra tee, fairway og rough.

Mange bedre spillere har imidlertid foretrukket det klassiske designet og kontrollen som jernkøller gir dem, men hybrider finner likevel veien til bagen til stadig flere toppspillere – og nå nylig i bagene til Dustin Johnson og Rory McIlroy.

Men hva er best for oss vanlige golfspillere?

Slagsporingstjenesten Arccos har analysert data fra over 500 millioner golfslag fra sine app-brukere for å se hvilken kølle det egentlig lønner seg å ha i bagen.

Statistikken er samlet inn gjennom en sensor som er festet til grepet på golfkøllen, og tallene skal dermed være helt nøyaktige.

Arccos har sammenlignet firerjernet med firerhybriden og treerjernet med treerhybriden og sett på viktig statistikk som slaglengde, fairwaytreffprosent og greentreffprosent (såkalte «driving-irons» er ikke med i analysen).

Her er resultatene.

(Artikkelen fortsetter under)

Hybrider og lange jern har ulikt design, men det samme formålet. (Illustrasjonsfoto)

Firerjern vs. firerhybrid

Arccos har sammenlignet de fem handicapkategoriene 0-5 i handicap, 6-10, 11-15, 16-20 og 20+.

De viktigste funnene er:

  1. Når man slår inn mot green, er firerhybriden best for de fleste.
  2. Golfere i alle handicapkategorier treffer flere fairwayer med firerjernet.
  3. De beste spillerne (0-5 i handicap) er mer effektive med firerjernet enn noen annen handicapkategori. Nesten alle andre handicapkategorier slår lenger og treffer flere greener med hybriden.

Lengde

På utslagene er det bare spillerne med lavest og høyest handicap som har forskjeller i gjennomsnittlig slaglengde fra tee med langt jern og hybrid.

Spillerne med 0-5 i handicap slår firerjernet 3,5 meter lenger enn hybriden, mens spillere med over 20 i handicap slår også noe overraskende det lange jernet to meter lenger (!) enn hybriden.

Forskjellene blir imidlertid større når spillerne ikke kan pegge opp ballen og må slå rett fra gress. Her slår alle handicapkategorier – med unntak av dem over 20 i handicap – lenger med hybriden.

Forskjellen er i snitt på 2,5 meter i favør hybriden, men forskjellen er størst blant spillerne med 11-15 i handicap. Disse slår firerjernet i snitt 137,5 meter, men hybriden 141,7.

Igjen overrasker den høyeste handicapkategorien med å slå det lange jernet én meter lenger enn hybriden.

(Artikkelen fortsetter under)

Presisjon

En ting er lengde, men hva med presisjon? Med tanke på sitt tilgivende design, burde moderne hybrider være overlegne med tanke på å få ballen i fairway. Eller? Ikke nødvendigvis (i hvert fall fra tee).

Fairwaytreffprosent

De tre midterste handicapkategoriene (6-20 i handicap) har nesten identisk fairwaytreffprosent med både hybrid og langt jern.

De største forskjellene finner vi igjen i hver ende av skalaen. Mens de beste spillerne treffer tre prosent flere fairwayer med firerjernet (46 prosent) enn hybriden, treffer de med høyest handicap 1,5 prosent flere fairwayer med hybriden (34,5 prosent).

Greentreffprosent

På innspillene mot greene er tallene derimot entydige. Her taler tallene i hybridens favør i alle gruppene, som vist på grafen under.

(Artikkelen fortsetter under)

Gjennomsnittscore

Det som til slutt avgjør hva man bør ha i bagen, er hva du scorer best med. Så hva er den gjennomsnittlige hullscoren til spillerne som har brukt firerhybrid sammenlignet med firerjern?

Spillerne med hybrid i bagen har gjennomgående lavere hullscore i alle de ulike handicapkategoriene.

Forskjellen er størst i de tre høyeste handicapkateoriene: hybridbrukerne her bruker i snitt cirka 0,2 slag mindre per hull sammenlignet med de som sverger til lange jern.

(Artikkelen fortsetter under)

Treerjern vs. treerhybrid

Den neste delen av Arccos sine «dueller» er å se på hvilken kølle som gjør det best av treerjernet og treerhybriden.

Her har imidlertid utgangspunktet for analysen vært litt annerledes, da de først og fremst har fokusert på slaglengde.

Kort oppsummert viser funnene at nesten alle handicapkategorier, med unntak av de med over 20 i handicap, faktisk slår lenger med treerjernet enn treerhybriden.

Tallene viser også en enorm forskjell i forventet og faktisk slaglengde, og golfere flest overvurderer hvor langt de klarer å slå – spesielt med hybriden.

Til tross for sitt fryktinngytende design erklærer Arcoss dermed at «treerjernet er ikke dødt ennå».

Mens scratchspillere slår ballen cirka fem meter lenger med treerjernet enn hybriden, slår fem-handicaperne den to meter lenger.

Når man kommer til ti-handicaperne skulle man tro at pendelen begynte å svinge i hybridens favør, men faktisk slår spillerne med ti i handicap treerjernet tre meter lenger (163,6 meter) lenger enn hybriden.

Det er ikke før man kommer opp i 17 i handicap at folk begynner å slå lenger med hybriden.

Arccos sier at grunnen til at såpass mange slår treerjernet så langt, er på grunn av den lave ballbanen som produserer mer rull. Dette vil imidlertid også gjøre treerjernet vanskeligere å slå inn mot greener, hvor man ønsker mer stopp i ballen.

Her vil naturligvis en rekke andre hensyn også komme med i vurderingen når du skal bestemme hva du skal ha i bagen: Dersom du uansett bruker disse køllene kun på utslag, bør man kanskje velge den som gir mer lengde. En kølle med lav ballbane kan også være gunstig på dager med mye vind eller baner med hardt underlag.

Kognitiv bias

At vanlige golfere pleier å velge for lite kølle på innspillene, er ingen hemmelighet.

Forskjellen i forventet og faktisk slaglengde kommer imidlertid ekstra godt til syne med treerjernet og hybriden.

I Arccos’ oversikt over forventet slaglengde med både treerjern og hybrid er det store forskjeller – også blant de aller beste.

0-5-handicaperne velger hybriden sin på innspill fra 206 til 210 meter og treerjernet på innspill mellom 183 og 210 meter.

Innspillene deres med hybriden måler til sammenligning mellom 167 og 176 meter, mens treerjern-slagene flyr i snitt mellom 169 og 181 meter.

Dette viser at selv de beste spillerne overvurderer stort hvor langt de slår. Forskjellen blir bare større og større jo høyere opp i handicap man kommer, og aller størst er forskjellen hos 20-handicaperne.

De velger treerjernet på innspill fra 195 meter, men slår det i snitt 148. Hybriden velger de fra 201 meter, men slår den kun 149 – en forskjell på hele 52 meter!

(Artikkelen fortsetter under)

Arccos sin konklusjon etter å ha analysert flere millioner golfrunder er tydelig: Hvis man har som mål å treffe green på veldig lange innspill, er det best å la hybriden eller det lange jernet ligge i bagen og heller dra opp fairwaywooden.

For «bogey-golferen», det vil si dem med 20 i handicap og oppover, konstaterer derimot Arccos at hybriden fortsatt er et klokt valg.

Ettersom fairwaywooden har lengre skaft og lavere loft, vil spredningen på slagene naturligvis også være større.

Med hybriden vil bogey-golferen ikke være i nærheten av å nå frem til green, men det tilgivende designet vil i det minste hjelpe til med å treffe ballen tilstrekkelig bra til å komme deg et godt stykke bortover fairway og sikre en god score derfra.

Til syvende og sist er det bare du som kan vite hvilken kølle som er riktig for deg selv, men kanskje kan tallene over være til inspirasjon for å ta en ekstra titt på hvilke køller du skal ha i bagen før sesongen braker løs igjen om noen uker!